Prirodzená ekonómia

Ak chceš dobro, konaj dobro

Otázka, či chceme starý alebo nový ekonomický systém, už dávno nie je aktuálna. Starý systém sa ukončí sám, a to už skoro.

Ide teda o iné rozhodnutie: Chceme sa všetci „potopiť“ so starým systémom alebo chceme TERAZ vytvoriť Prirodzenú ekonómiu a TERAZ urobiť všetko pre jej pokojný a „nežný“ prechod?


Deti jej rozumejú okamžite. Dospelí potrebujú trochu dlhšie.

My, ľudia, sme schopní zabezpečiť obživu pre celé ľudstvo. Na našej Zemi je dosť miesta, aby sme všetci spoločne mohli žiť v harmónii s prírodou.

Doteraz to zlyhávalo na peniazoch. Teraz sa to zmení. Náš vražedný hospodársky systém, ktorý po stáročia zapríčiňoval vojny a prírodné katastrofy, je teraz na ceste zničenia samého seba. My všetci to vidíme a cítime zo dňa na deň zreteľnejšie.

My, ľudia, máme teraz na výber: chceme sa zničiť so systémom alebo chceme vytvoriť nový model hospodárskej výmeny, ktorý bude v harmónii s prírodou, umožní trvalý blahobyt všetkým ľuďom a odstráni tak príčiny vojny, teroru a ničenia sveta?

Tento model prirodzenej ekonómie je TERAZ tu! Je absolútne mierumilovný. Počíta s nenásilným prechodom zo starého systému do nového, pri ktorom nikto neutrpí škodu a všetci môžu získať.

Každý laik ho môže pochopiť okamžite – srdcom i rozumom. Ekonómovia budú zrejme potrebovať trochu dlhšie, pretože sa musia najprv oslobodiť od dogiem starého systému.

Vzhľadom na to, že prirodzená ekonómia je nevyhnutným kľúčom k prežitiu ľudstva, je veľmi dôležité informovať o nej všetkých ľudí v čo najkratšom čase. Potom sa môžu v demokratických voľbách rozhodnúť, či sú za alebo proti.

Prirodzená ekonómia

Prirodzená ekonómia, nazvaná aj model Joytópia, si berie za vzor prírodu so svojím večným kolobehom vzniku a zániku. Tento samostatne sa regulujúci kolobeh funguje už miliardy rokov. Ak ho prenesieme na ekonomiku, dostaneme kľúč k trvalému blahobytu ľudí v harmónii s prírodou.

Prirodzená ekonómia nám prinesie:

 • stav konta stále v pluse (nijaké dlhy)
 • tvorbu peňazí pre každého občana na svete, rovnaké práva pre všetky štáty
 • občianske peniaze pre všetkých ľudí na svete
 • najjednoduchší daňový systém na svete
 • veľkorysý štátny rozpočet pre všetky krajiny
 • jednoduchý systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia
 • vyriešenie nezamestnanosti a čiernej práce
 • nižšiu hladinu cien pri podstatne vyšších ziskoch
 • nové „rozumné“ trhy pre priemysel, obchod a remeslá
 • zaopatrenie v starobe pre všetkých ľudí na svete
 • bezúročné kredity a investície, systém win-win (zisk) pre všetkých zúčastnených
 • finančnú slobodu pre všetkých. Peniaze už nie sú prostriedkom moci.
 • súlad ekonómie a ekológie
 • vyrovnanie medzi doteraz „chudobnými“ a „bohatými“ krajinami, a tým celosvetový blahobyt v harmónii s prírodou

Šialené? Príliš pekné na to, aby to mohlo byť pravdivé? Velikášske? Rozoberieme si jednotlivé body – tak jednoducho, že tomu môže rozumieť každý, kto tomu rozumieť chce.

Začneme malým príbehom:

O roľníkovi, ktorý pestoval zemiaky

Kedysi, keď ešte neboli peniaze, zamestnával roľník František niekoľkých robotníkov pri zbere zemiakov. Ako odmenu si dohodli pol kila zemiakov za hodinu práce.

Roľník Karol, Františkov sused, nechal svoje zemiakové pole jeden rok ležať ladom. Karol poprosil Františka, aby mu požičal 20 vriec zemiakov. Povedal, že mu ich nasledujúci rok vráti.

O pol roka potreboval František zasa robotníkov. Robotníci mu povedali: Tvoje zemiaky už nie sú nové a nemajú už ani takú dobrú chuť. Ale naša práca má ešte stále takú istú hodnotu ako pred pol rokom. Chceme preto tri štvrte kila za hodinu práce. František s tým súhlasil.

Po ďalšom pol roku je zasa zber zemiakov. František má v pivnici ešte staré zemiaky. Dá robotníkom vybrať: „Ponúkam vám za hodinu práce buď pol kila nových zemiakov alebo kilo starých.“ Podľa potreby si robotníci vybrali jednoduché množstvo nových alebo dvojnásobné množstvo starých zemiakov. Niektorí si vybrali aj kombináciu oboch.

A teraz prišiel čas, aby aj Karol vrátil požičané zemiaky. Karol priniesol Františkovi 20 vriec NOVÝCH zemiakov.

Tri hlavné funkcie peňazí

V súčasnosti v sebe spájajú naše peniaze tri hlavné, zásadne odlišné funkcie:

 1. jednotka hodnoty
 2. platobný prostriedok
 3. prostriedok uchovania hodnoty

Natoľko sme si zvykli na neprirodzené premiešanie týchto troch rozličných funkcií, že nijako nevzbudzuje našu pozornosť a pripadá nám to ako dané. Prirodzená ekonómia naproti tomu vidí tieto tri funkcie oddelene.

Oddelenie týchto funkcií je pre pochopenie prirodzenej ekonómie, a tým aj cesty k trvalému blahobytu také významné, že ho chceme vysvetliť pomocou nášho príbehu o roľníkovi:

1. jednotka hodnoty

V našom príbehu to bola hodina práce. Či je jar, leto, jeseň alebo zima: jedna pracovná hodina je jedna pracovná hodina.

V prirodzenej ekonómii sme zaviedli ako jednotku hodnoty bod. Označuje dohodnutú hodnotu alebo cenu tovaru alebo služby. Hodnota bodu je celý rok konštantná. Ceny, účty, pôžičky atď. sa udávajú v bodoch. Kvôli jednoduchosti zodpovedá 1 bod približne súčasnej hodnote 1 EUR alebo 1 US dolára. Bod nie je platobným prostriedkom.

2. platobný prostriedok FREE

FREE (FReie Energie-Einheit / FRee Energy Exchange) sa vytvára a zaniká tak ako plody prírody. Jeho hodnota teda nie je konštantná. Tak ako zemiaky v našom príbehu má aj FREE najvyššiu hodnotu (1 bod = 1 FREE) na začiatku roka. V priebehu roka stratí polovicu svojej hodnoty.

Prispôsobovanie kurzu je veľmi jednoduché a funguje takto:

Rok 2004
1. kvartál: 1 bod = 1 FREE 2004
2. kvartál: 1 bod = 1,25 FREE 2004
3. kvartál: 1 bod = 1,5 FREE 2004
4. kvartál: 1 bod = 1,75 FREE 2004

Rok 2005
1. kvartál: 1 bod = 1 FREE 2005 alebo 2 FREE 2004 atď. Kolobeh sa začína odznova.

Pokiaľ používame v obchodnom styku peniaze v hotovosti, vytlačí sa na ne každoročne aktuálny letopočet (FREE 2004, FREE 2005 atď.). Na začiatku roka existujú určitý čas paralelne staré aj nové FREE, pričom možno vymeniť 2 staré FREE za 1 nové. Staré bankovky putujú prostredníctvom obchodov a bánk zasa späť (tak ako pri zmene národných mien na euro).

Pri bezhotovostnom platobnom styku je to ešte jednoduchšie. Na prelome roka klesnú kontá na polovicu.

Kontá vo FREE sa budú viesť len v položke „Dal“, nakoniec ani v prírode neexistuje záporné množstvo plodov.

Nestálosť FREE sa nám bude zdať zo začiatku veľmi nezvyčajná. Ale v skutočnosti sa v nej dá veľmi ľahko zorientovať. Presne vzaté, musíme si zapamätať len tri čísla, aby sme pochopili celý ekonomický model, totiž jeden a štvrť (1,25), jeden a pol (1,5) a jeden a tri štvrte (1,75). To sa dokáže naučiť každé školopovinné dieťa už v prvej triede. Všetko ostatné sa tým úplne zjednoduší, ako hneď uvidíme.

3. ako prostriedok uchovania hodnoty slúžia bezúročné pôžičky alebo investície v bodoch

Tak ako si mohol roľník František v našom príbehu uchovať hodnotu svojich zemiakov tým, že susedovi Karolovi požičal 20 vriec zemiakov a v nasledujúcom roku dostal za to 20 vriec NOVÝCH zemiakov, môžeme niekomu požičať FREE napríklad v hodnote 1000 bodov a v dohodnutom termíne dostaneme naspäť zasa FREE v hodnote 1000 bodov.

Tieto pôžičky nemajú nič spoločné s dlhom, pretože sú bezúročné a veľmi výhodné pre všetkých zúčastnených.

Vlastnosti prirodzenej ekonómie pod lupou

Stav konta stále v pluse (nijaké dlhy)

Tak, ako v prírode neexistuje záporné množstvo jabĺk, hrušiek alebo zemiakov, tak aj v prirodzenej ekonómii existujú len kontá v pluse. Keď si pomyslíme, aké psychické škody spôsobujú zadĺženým ľuďom ich dlhy, tak už len toto je dôležitým prínosom pre zdravie ľudu.

Tvorba peňazí na každého občana na svete, rovnaké práva pre všetky štáty

Tvorba peňazí, t.j. vytvorenie peňazí z ničoho, je niečo celkom normálne. Praktizuje sa to už aj v dnešnom hospodárskom systéme. Len pravidlá sú také komplikované, že im normálny občan nerozumie.

Prirodzená ekonómia má celkom jednoduché pravidlo: Každá krajina vytvorí na každú občianku a každého občana mesačne peniaze v hodnote 1000 bodov. Toto pravidlo platí pre všetky štáty globálneho hospodárskeho spoločenstva.

Tak vytvárame rovnaké predpoklady na občana pre všetky krajiny sveta, nezávisle od toho, aké sú veľké a akým množstvom prírodných alebo umelých zdrojov disponujú.

Občianske peniaze pre všetkých ľudí sveta

Z peňazí, ktoré sa mesačne vytvoria, sa polovica (peniaze v hodnote 500 bodov) vyplatí ako občianske peniaze. Druhú polovicu má k dispozícii štátny rozpočet.

To znamená:

Na základe občianskych peňazí je o každého človeka – od malého dieťaťa až po starého človeka – postarané a môže robiť to, na čo sa cíti byť povolaný, čo považuje za svoje poslanie.

Rodiny sú zrovnoprávnené so slobodnými. Neúplná rodina (otec alebo matka) s tromi deťmi má napríklad k dispozícii občianske peniaze v hodnote 4×500 = 2000 bodov.

Najjednoduchší daňový systém na svete

K vzniku (tvorba peňazí) patrí aj zánik. Aby sa množstvo peňazí nezvyšovalo neobmedzene, čo by, ako je známe, viedlo k inflácii, necháme peniaze starnúť, t. j. peniaze stratia v priebehu roka polovicu svojej hodnoty.

Prispôsobovaniu hodnoty sa nikto nemôže vyhnúť – je úplne jedno, či má svoje peniaze v pančuche alebo na konte. Kontrolné orgány na to nie sú potrebné. Účtovníctvo sa tiež zredukuje. Slúži už len vlastnej kontrole. Veľká časť správy odpadne.

V protiklade k nášmu dnešnému daňovému systému, ktorý zdaňuje transakcie, a tým trestá hospodársku výmenu, je v novom systéme každý motivovaný, aby svoje peniaze čo najrýchlejšie minul, pretože strácajú hodnotu.

Veľkorysý štátny rozpočet pre všetky krajiny

Druhá polovica vytvorených peňazí ide do štátneho rozpočtu. Z neho sa okrem doterajších výdavkov financuje aj celý systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia, ochrana životného prostredia atď.

Doteraz neprivilegované krajiny si môžu kúpiť služby od priemyselne vyspelých krajín.

Jednoduchý systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia

Sociálne odvody, ako zdravotné, dôchodkové a nemocenské poistenie, sú úplne zbytočné, pretože všetky tieto náklady sa financujú zo štátneho rozpočtu.

Riešenie nezamestnanosti a čiernej práce

Na vrcholnom stretnutí o svetovom hospodárstve, ktoré sa konalo pod vedením Gorbačova v 90-tych rokoch, sa jednomyseľne konštatovalo, že začiatkom 21. storočia bude na celom svete už len 20% práce, zvyšok budú robiť stroje.

Čo teda robiť s najmenej 80% nezamestnanými na celom svete? Priemysel súrne potrebuje ich kúpnu silu – veď kto ináč môže zaplatiť všetky výrobky a služby?

Občianske peniaze slúžia na to, aby bolo o každého postarané. Čo si kto zarobí naviac, je oslobodené od daní a odvodov.

Niektorí ľudia budú dobrovoľne pracovať menej a / alebo sa sústredia viac na svoje obľúbené činnosti.

Strašidlo nezamestnanosti sa zmení na požehnanie voľného času.

Vzhľadom na to, že práca sa nezdaňuje, nejestvuje, podľa definície, ani čierna práca.

Nižšia hladina cien pri podstatne vyšších ziskoch

Nezdaňované náklady a výnosy ako aj bezúročné pôžičky (pozri dole) redukujú celkové náklady na minimum.

Príklad: Hodina práce remeselníka stojí teraz v Nemecku asi 40 EUR + daň z pridanej hodnoty. Čistá mzda činí asi 10 EUR. Ak si dnes súkromne objednáme prácu remeselníka, musíme na 1 hod. jeho práce pracovať 4 hodiny. 75% zostáva visieť v systéme. Nečudo, že ľudia si robia radšej všetko sami alebo pracujú na čierno.

V prirodzenej ekonómii by mohla byť cena napríklad 20 bodov za hodinu, teda polovica v porovnaní s doterajším systémom. Pretože nie sú odvody, dostane remeselník celých 20 bodov. Takže by mal za polovičnú cenu dvojnásobný zisk.

Nové „rozumné“ trhy pre priemysel, obchod a remeslá

Občianske peniaze, nestálosť peňazí a viac voľného času vedú k enormnému rastu dopytu po vhodných výrobkoch a službách. Lebo…

 • len ľudia, ktorí majú peniaze, môžu niečo kúpiť.
 • kvôli nestálosti peňazí chce každý svoje peniaze rozumne a rýchlo minúť.
 • minuté peniaze má potom niekto iný, ktorý ich chce tiež rýchlo a rozumne minúť.
 • ceny sú asi polovičné, zisk dvojnásobný.
 • voľný čas chcú ľudia rozumne využívať.
Zaopatrenie v starobe pre všetkých ľudí na svete

Priemerný vek ľudí sa zvyšuje. Ľudia, ktorí majú 60, 70 alebo aj 80 rokov sú ešte mladí a životaschopní. Pretože sa celkove pracuje oveľa menej a ľudia sa v stále väčšej miere venujú tomu, čo cítia ako svoje poslanie, bude sa hranica medzi (pracovne) aktívnym a dôchodkovým vekom stále viac stierať.

Dalo by sa uvažovať o tom, že ľuďom v pokročilom veku, napr. od 60 rokov, by sa zvýšila dávka občianskych peňazí. Chorí ľudia dostanú naviac pomoc od štátu.

Bezúročné kredity a investície, systém win-win (zisk) pre všetkých zúčastnených

Ako prostriedok uchovania hodnoty slúžia bezúročné kredity alebo investície v bodoch. Tieto kredity nemajú nič spoločné s dlhmi, pretože sú bezúročné a veľmi výhodné pre všetkých zúčastnených:

Veriteľ si môže zachovať hodnotu peňazí. Čiastka 1000 FREE by sa o 10 rokov – následkom každoročného poklesu jeho hodnoty o polovicu – scvrkla asi na 1 FREE. Pri úvere v bodoch zostane však hodnota uchovaná.

Príjemca úveru má bezúročnú pôžičku. V dnešnom úverovom systéme musí naproti tomu vrátiť pri dlhodobom úvere 2 – 4 násobok požičanej sumy.

Účty sa vystavujú v bodoch. Dlhodobý platobný cieľ má ten istý efekt ako kredit.

Podiely na obchodoch, ako napr. akcie, sa budú hodnotiť v bodoch a môžu sa tiež používať ako prostriedok uchovania hodnoty. Avšak potreba úverov a investícií bude veľmi klesať, pretože o každého bude stále postarané.

Finančná sloboda pre všetkých. Peniaze už nie sú prostriedkom moci.

Vďaka tomu, že je o každého stále postarané, nemožno už prostredníctvom peňazí nikoho nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu alebo presvedčeniu. Stále menej ľudí je ochotných vykonávať deštruktívne činnosti, ktoré škodia ľuďom, ekologickému systému alebo zdraviu.

Súlad ekonómie a ekológie

Štáty už nie sú zadĺžené. Môžu bez problémov subvencovať opatrenia, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Na deštruktívne činnosti nemožno získať pracovníkov. Hospodárstvo a technika sa vyvíjajú stále viac v harmónii s prírodou. Predávať sa dajú už len ekologicky nezávadné výrobky a služby.

Vyrovnanie medzi doteraz „chudobnými“ a „bohatými“ krajinami

Platí rovnaké právo pre všetky národy: Každá krajina vytvára na mesiac na občana rovnaké množstvo peňazí. Tým získajú aj doteraz „chudobné“ krajiny dosť peňazí na to, aby si zakúpili vyspelé a ekologické technológie od iných krajín. A môže sa tak otvoriť nový trh pre klasické industrializované krajiny.

Postupne to povedie k vyrovnaniu medzi doteraz chudobnými a bohatými krajinami, a tým aj k celosvetovému trvalému blahobytu v harmónii s prírodou.

Modelové regióny pre Prirodzenú ekonómiu

Už dávno nie je tajomstvom, že stále viac obcí, miest a štátov speje k finančnému bankrotu. Rovnakou mierou sa zvyšuje aj počet súkromných a obchodných insolventných subjektov.

Príčinou je v jestvujúci peňažný a úrokový systém

Naše súčasné peniaze sa vytvárajú cez kredit. Prvá zásada národného hospodárstva znie, že súčet všetkých dlhov sa rovná súčtu všetkých pohľadávok. Druhá zásada požaduje stály rast pohľadávok a dlhov.

Dlhy a pohľadávky rastú exponenciálne. Zväčšovanie priepasti medzi chudobnými a bohatými je podmienené systémom a bude narastať, či to chceme alebo nie. Táto dilema sa v súčasnom ekonomickom systéme ani pri najlepšej vôli všetkých zúčastnených nedá vyriešiť. Kolapsu starého systému sa nedá vyhnúť, dá sa len odsúvať, pričom toto odsúvanie spôsobuje len predlžovanie utrpenia.

Dve tretiny sveta žijú pod hranicou biedy. Denne umiera od hladu alebo smädu asi 50000 ľudí. Kriminalita stúpa. Pri ďalšom vyostrení hospodárskej situácie môžeme skôr alebo neskôr počítať s vojnou a občianskou vojnou – ak budeme nečinne lipnúť na starom systéme.

Od húsenice k motýľovi

V mnohých oblastiach výskumu a techniky sa rysuje pozitívny vývoj, vďaka ktorému by sa mohli riešiť problémy životného prostredia, výživy, zdravotníctva a energie. V starom systéme narážajú na nedostatočnú „hospodárnosť“. Nemohla by nevyhnutná smrť tohto systému byť požehnaním pre človeka a prírodu? Nevykľul by sa z ľudstva -„nikdy nenasýtenej húsenice“ nádherný motýľ?

Ak je to tak, môžeme sa pokojne prizerať, ako starý systém húseníc hynie a už teraz si utvárať ekonomický model, ktorý zodpovedá slobodne lietajúcim motýľom. Ak sa nám to podarí, môžeme prežiť nevyhnutný prechod k novému systému v mieri a radosti.

Požiadavky na nový trvalý hospodársky systém
 • pokojný
 • užitočný pre všetkých zúčastnených
 • komplementárny, t.j. doplňujúci k platnému
 • takmer bezplatné zavedenie, a tým bez rizika
 • malé administratívne náklady, nebyrokratický
 • nezadĺžený
 • nenásilné vyrovnávanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými
 • veľkorysý obecný a štátny rozpočet
 • rovnosť záujmov ekonómie a ekológie

Tieto požiadavky a ešte oveľa viac spĺňa Prirodzená ekonómia (model Joytópia).

Pokojné zavádzanie sa už začalo

V rámci výskumného projektu je od novembra 2003 zavedená (v Nemecku) Prirodzená ekonómia ako doplnok k jestvujúcemu systému. FREE Akademie Joytopia definovala jednotku hodnoty „Dank“ („Vďaka“) a ďakovný prostriedok „FREE“ (Free Energy Exchange). Pomocou účtovného softvéru „Joypost“ vytvárajú účastníci mesačne FREE v hodnote 1000 Dank (polovicu pre seba, polovicu pre spoločenstvo). Pripravujú sa bankovky na platenie v hotovosti. Medzi účastníkmi sa vyvíja postupne čulá výmena (jestvuje aj celosvetový Online Danking, kde fungujú tri meny: FREE, DYNO a FREE KIN).

Z kupovania a platenia sa stáva darovanie a ďakovanie

V protiklade k euro nie je FREE nedostatkovým tovarom. Tým, že sa kupovanie a platenie mení na darovanie a ďakovanie, stáva sa každá transakcia radostnou udalosťou pre všetkých zúčastnených. Preto neoznačujeme FREE ako platobný prostriedok, ale ako ďakovný prostriedok Nového veku. Kto to raz zažije, nedokáže pochopiť, prečo sa ľudia celé tisícročia trýznili a ešte teraz trýznia starým systémom.

Pridať sa môže každá žena, každý muž a každé dieťa
Naše ďakovné prostriedky si vytvárame sami, a teda nepotrebujeme nijakú zvláštnu inštitúciu. Každý sa môže okamžite pridať.
Obce a dobročinné spolky môžu vytvárať modelové regióny

Obce, dobročinné, študentské a iné spolky a siete sa môžu stať rozbuškou a vytvárať modelové regióny pre Prirodzenú ekonómiu. V rámci výskumného projektu preberú funkciu obce a môžu honorovať s FREE výkony, na ktoré by inak nemali peniaze alebo ktoré by museli existovať len ako čestná funkcia.

Výhľady

Prirodzená ekonómia začína ako výskumný projekt. V prípade úspechu sa rozšíri a povedie všetkých zúčastnených – ľudí, obce, krajiny, štáty – k novému blahobytu v mieri a harmónii s prírodou. Ponúka veľa možností na nenásilné vyrovnanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými, ktoré by nikomu neuškodilo, ale zato by prinieslo všetkým úžitok.

Ak chceš dobro, konaj dobro

Otázka, či chceme starý alebo nový ekonomický systém, už dávno nie je aktuálna. Starý systém sa ukončí sám, a to už skoro.

Ide teda o iné rozhodnutie: Chceme sa všetci „potopiť“ so starým systémom alebo chceme TERAZ vytvoriť Prirodzenú ekonómiu a TERAZ urobiť všetko pre jej pokojný a „nežný“ prechod?

V prípade, že sa nechceme potopiť, je potrebné:

 • rozširovať Prirodzenú ekonómiu.
 • kreatívne a konštruktívne ďalej rozvíjať Prirodzenú ekonómiu, t.j. nadväzovať kontakty s inými ľuďmi, komunikovať s nimi osobne a v internete, súkromne a v inštitúciách. Na tomto svete jestvuje veľa múdrych ľudí so srdcom a rozumom. Spoločne tento model zdokonalíme.
 • nájsť a presadiť politickú väčšinu. Prirodzená ekonómia ponúka všetkým len výhody.
Zamyslenie nad tým, ako prejsť nežne od starého systému k novému

Plán pokojného a nežného prechodu možno vypracovať len spoločne za účastí mnohých ľudí. Tu je niekoľko podnetov:

Mohlo by sa začať s celosvetovým odpustením všetkých štátnych dlhov. Všetky štáty sveta – aj a práve aj bohaté štáty – sú vysoko zadĺžené. Vďaka efektu platenia úrokov z úrokov nemôžu byť tieto dlhy a úroky z nich nikdy splatené. Diskusia o tom, „či“ nemá teda nijaký význam. Môže ísť len o to, „ako“.

Súkromné dlhy by sa mohli zmeniť na bezúročné bodové kredity. Tak bude možné splatiť dlhy v primeranom časovom úseku. Individuálne by sa mohlo tiež vyjednávať o odpustení dlhov.

Úspory na účtoch by mohli zostať zachované. Nestálosťou peňazí sa sumy časom zredukujú na rozumnú mieru.

Hmotné vlastníctvo (pôda, nehnuteľnosti, výrobné prostriedky, dopravné prostriedky atď.) môže zostať zachované. Bude zaťažené nákladmi na údržbu a ošetrovanie v prospech ekologického systému. Pri nadmernom nahromadení vlastníctva sa môžu tieto náklady stať záťažou a vlastníctvo stratí na atraktívnosti. V takom prípade možno vrátiť vlastníctvo späť obci, mestu…

Aby život pri zmene systémov mohol normálne pokračovať a potom sa ďalej rozvíjať v harmónii s prírodou, ponechajú podniky predbežne čisté mzdy a platy v rovnakej hodnote. Ušetrené dane a sociálne odvody môžu použiť napríklad na ekologicky rozumné investície a na splatenie svojich úverov.

Paralelne k tomu sa vyplatia občianske peniaze, takže všetci ľudia budú okamžite v lepšom finančnom postavení. Je dosť možné, že niektorí hneď zanechajú svoju prácu. Väčšina bude však pravdepodobne už zo zvyku ponajprv pracovať ďalej.

Uvoľnené kapacity vo verejnej a súkromnej správe možno využiť na to, aby pomáhali občanom pri zmene. Dá sa očakávať vysoká potreba súkromných a štátnych školiacich miest.

Vďaka týmto a ďalším opatreniam, ktoré sa ešte musia vypracovať, nebude nikto škodovať a môže sa uskutočniť „nežný“ prechod k novému systému.

Vek celosvetového blahobytu v harmónii s prírodou sa začína TERAZ.

So srdečným pozdravom
Bernd Hückstädt
www.joytopia.net

Zdroj: Iná ekonomika [sk]

Viď tiež:

Značky: , ,

85 komentárov

 1. Juro’s avatar

  Joj to sa tesim.Kde sa mozem stretnut s ludmi ktorých toto tiez zaujíma.Chcel by som vytvorit v pocitaci model takehoto systemu a vyskusat to.Ale verim ze sa podarí ludi ktorí tomu nerozumeju presvedcit a bude konecne pokoj na svete.

 2. Haku’s avatar

  Juro, teší ma Váš záujem. 🙂 O alternatívnu ekonomiku sa nezaujíma veľa ľudí. U nás (v Česko-Slovensku) sú to z mne známych zdrojov hlavne Iná ekonomika, a tiež Paradigma, aj keď tá skôr poukazuje na nedostatky súčasného systému. V niektorých mestách na Slovensku sú rozbehnuté LET systémy (Bratislava, Rajecké Teplice, Revúca, Zaježová), vo svete fungujú stovky ak nie tisíce časových bánk, no prirodzená ekonómia alebo Joytópia zatiaľ funguje iba lokálne v Nemecku, kde táto idea vznikla (Joytopia). Môžem mať staré informácie.

  LETS a časové banky sú lokálne systémy. Podľa mňa nie sú vhodné na celoštátne či celosvetové zavedenie. Čo sa prirodzenej ekonómie týka, tak tento koncept sa javí ako vhodný aj pre zavedenie celosvetovo. V súčasnosti funguje len lokálne, takže jeho reálne výsledky by bolo možné len ťažko prezentovať ako smerodajné. V tomto prípade je kľúčovým počítačový model, ktorý umožňuje simulovať zavedenie vo veľkom a bez rizika. Preto vítam Vašu iniciatívu o vytvorenie takéhoto počítačového modelu. Ak teda máte dostatočné programátorské znalosti, rád Vám s týmto projektom pomôžem.

  Netreba však očakávať, že aj keď ukážeme funkčnosť a pozitíva systému, že ho tí, ktorí majú moc ovplyvniť tieto veci, prijmú. O to sa budeme musieť postarať sami. Pán Rudolf Vaský sa po nežnej revolúcii snažil vytvoriť fond vo výške 300 miliárd Slovenských korún, z ktorých by sa cielene poskytovali bezúročné pôžičky tým, ktorí ich potrebujú aby mohli vyrábať. To by vtedy veľmi pozdvihlo slovenskú ekonomiku. Mal vytvorený plán ako peniaze získať, o agendu by sa staralo jeho občianske združenie, potreboval však spoluprácu Národnej banky Slovenska. Svoju ideu predstavil jej guvernérovi, ktorý ju odmietol s tým, že Národná banka by z toho nič nemala, a že si ako Slovensko môžeme požičať koľko chceme (samozrejme na úrok). Nezaujímalo ho, že by tak získalo celé Slovensko. Hegemónia bankárskych kruhov je väčšia než si väčšina ľudí myslí. Pritom bezúročná ekonomika je prakticky ničím v porovnaní s prirodzenou ekonómiou.

  Viac sa môžete dočítať v rozhovore s pánom Vaským v článku Bezúročná ekonomika – Alternatíva k súčasnému finančníctvu.

 3. lzk2d2’s avatar

  toto je teda brutalna utopia. ale kiez by to vyslo. snad je naozaj ten spravny cas na zmenu. teraz k veci. ako je to s tym pocitacovym modelom? pracujete na niecom? ak nie, chcem to skusit. napiste mi na email prosim.

 4. Juro’s avatar

  Ahojte,
  no v hlave to nosím stale, s p.Vaským som v telefonickom kontakte,pocitacový model sucasneho systemu som skusal robit v Exceli ale po prestudovaní ekonomickej literatury napr. od Rowbothama a Gessela som prisiel na to ze podvod s peniazmi a ich spravovaním centralnymi bankami a FEDom je vseobecne známy.Snazím sa preto pochopit prirodzenu ekonomiu ci joytopiu a vymysliet nový penazný system a ten prezentovat.Ale prisiel som uz na to ze by stacilo opravit jestvujuci tak aby v state bola iba jedna statna banka pod kontrolou vsetkých ludí a jej rocný cash flow by bol sucastou zákona o statnom rozpocte a tato by spravovala peniaze bez uroku.
  Bolo by treba bojovat aj za to aby sa vymenný kurz jednotlivých mien stanovoval na základe parity kupnej sily/PKS/.
  Myslim si ale ze by bolo dobre a mam zaujem dopodrobna porozumiet priridzenej ekonomii ,tu namodelovat a presvedcit ludi ze treba to zrealizovat.Tak uvitam priatelstvo a spoluprácu s ludmi ktorý maju o to zaujem.

 5. Haku’s avatar

  Prečítajte si tento veľmi dobrý článok Rudolfa Vaského:

  Čínsky múr – Ako bola financovaná najväčšia stavba na svete.

 6. Milo’s avatar

  Velmi zaujimave. Fascinujuce uvahy. Vrta mi vsak v hlave (zatial som to len zbezne precital) co prinuti ludi pracovat, ked vsetci dostanu od statu nejake peniaze ako prispevok. Ked si vsetci povedia, ze sa budu venovat svojim zalubam vo volnom case, kto bude produkovat? Neskolabuje to opacnym smerom. Ludia budu mat na to aby si veci kupili, ale nebude tovaru. Idem citat dalej. Mozno sa dozviem odpoved na to nizsie.

 7. Haku’s avatar

  Milo, predpokladám, že je málo ľudí, ktorí chcú len tak sedieť a nič nerobiť. Spočiatku by ľudia skutočne nič nerobili. Lenže väčšine by to vydržalo len nejaký čas. Človek totiž potrebuje prácu aby bol šťastný. Potrebuje pomáhať druhým, aby bol šťastný. Zavedením Prirodzenej ekonómie by len prestal ten tlak na ľudí. Ľudia by sa oslobodili, uvoľnili a začali by robiť to, čo ich baví, čo majú radi. Ak niekto napríklad rád lezie po horách, mohol by robiť sprievodcu, prípadne dávať kurzy lezenia. Ak niekto rád varí, mohol by robiť kuchára.

  Možno budete namietať, že to ľudia môžu robiť aj dnes. Dnes je však situácia trochu iná, pretože tí, ktorí držia v rukách peniaze, rozhodujú o tom, čo a kde sa bude robiť, čo a kde sa bude vyrábať… Preto väčšina ľudí nerobí to, čo má rada, čo ich baví, ale to, čo musia, aby si zarobili na živobytie. Presunutím a prerozdelením peňazí/moci/vplyvu medzi ľudí, by každý človek mohol rozhodovať sám o sebe, o svojom živote. Stal by sa tak slobodným a začal by si uvedomovať svoju hodnotu. A to je aj cieľom Prirodzenej ekonómie, oslobodiť ľudí, vrátiť ich k sebe samým.

  Toto je môj predpoklad, a takto to treba vysvetliť aj ľuďom. Áno, bola by určitá malá skupina ľudí, ktorá by nerobila nič, len by požívala plody práce iných ľudí. Ale boli by skutočne šťastní? A keby videli ako krásne žijú ostatní, nepridali by sa? Možno som priveľmi naivný, ale verím, že by to takto mohlo fungovať.

 8. DNA’s avatar

  Zamýšľali ste sa či by to fungovalo,neskolabovalo atd.Haku podotkol či by boli šťastný.
  No v tom článku o čínskom múre bola odpoved na základný predpoklad fungovania:

  Základným princípom jeho systému je zachovanie jen-u medzi ľuďmi udržiavaním správnych vzťahov, čo znamená správať sa k svojim podriadeným tak, ako by si chcel, aby sa tvoji nadriadení správali k tebe. (Európske jazyky nemajú presný výraz, ktorým by sa dalo preložiť čínske jen. Zhruba to znamená niečo medzi sympatiou a súcitom.) Ďalšími princípmi sú posvätnosť rodiny a úcta k predkom. V organizácii vládnutia sa zdôrazňovala stredná cesta a vyhýbanie sa extrémom.

  Z toho úryvku mi vychádza že k fungovaniu systému je treba mať spoločnosť na určitej morálnej úrovni. Ak sa to neudeje a morálna úroveň ostane taká aká je v súčasnej dobe dopadne to ešte horšie ako za socíku ked štát dával nízko úročné pôžičky napr mladomanželské či nenávratné. Ale morálne nezrelý národ rozkrádal štátny majetok.A robili to poväčšinou taký čo mali naplnené životné potreby no živili svoju chamtivosť.

 9. Haku’s avatar

  DNA, ak je spoločnosť na úrovni, môže fungovať aj socializmus, aj kapitalizmus. Ak nie je, nefunguje ani jedno. Cieľom je vytvoriť systém, ktorý minimalizuje možnosť zneužívania, a poskytuje pritom slušným ľuďom podmienky pre dôstojný a hodnotný život.

  Či je Prirodzená ekonómia funkčná by mala zistiť práve spomínaná počítačová simulácia.

 10. DNA’s avatar

  Haku,súhlasím kým nieje morálka treba to riešiť dobre nastaveným systémom.Ak vyjde funkčnosť v simulácii je otázkou či to bude možné uviesť do praxe.Tj ako to budú akceptovať ľudia a finančnícka mafia…

 11. truthseeker’s avatar

  Zaujimava idea co sa tyka prirodzenej ekonomie. Nie som principialne proti, ale zda sa mi to prilis komunisticke. Otazne je, ako by to fungovalo v praxi a tu som dost skepticky. Myslim si, ze ludstvo na taketo nieco este nedozrelo. Schodnejsou cestou je podla mna bezurocna ekonomika.

 12. truthseeker’s avatar

  Uz len presadit bezurocnu ekonomiu by bol velky uspech. Vacsina ludi ma totiz minimalnu predstavu o tom, ako funguje sucasny penazny system. Ja sam som bol prekvapeny, ze v podstate vsetky peniaze v obehu pochadzaju z dlhu, na ktory je navaleny urok. A ti, ktori maju zo sucasneho systemu velke zisky a dokonale mu rozumeju, by urcite boli silnou opoziciou voci takemuto napadu a dehonestovali by ho vsetkymi moznymi sposobmi.
  Inac rozmyslal som pred casom, ako je to s pozickami MMF, Svetovej banky atd. Povedzme, ze daju africkej krajine miliardovu pozicku. Krajina takmer nikdy dolare nevidela (co mohla byt pravda kratko po 2.svetovej vojne), takze podla mna moze uroky zaplatit jedine z dalsich uverov? Vsak to je ciste vazalstvo. Je niekde chyba v mojich uvahach?

 13. Haku’s avatar

  TtruthSeeker, súhlasím. Na Prirodzenú ekonómiu sme ešte nedozreli.

  Bezúročná ekonomika by nám veľmi pomohla. O jej presadenie u nás sa už od roku 1989 snaží už niekoľkokrát spomínaný Rudolf Vaský (viď predošlé komentáre). Zatiaľ bezúspešne.

  Čo sa afrických, a krajín južnej ameriky týka, tak v zásade sa im požičajú peniaze, a keď ich krajina nie je schopná splácať, tak sa jej vezme jej nerastné bohatstvo. Doporučujem k tejto téme prečítať si článok Zpověď lovce ekonomik a pozrieť si film Duch doby – Dodatok (lovec ekonomík od 0:25:02). Je tam toho viac na túto tému.

 14. ivan’s avatar

  Chlapi, nechcem vas urazit, ale tieto vase prispevky su pekne bludy.
  Odporucam vam prejst si klasicku ekonomiu az do zaciatku 20.storocia a potom si prejdite knihy Misesa alebo Rothbarda, v podstate hocikoho z Rakuskej skoly, najdete na http://libinst.cz

  Vasa ‚prirodzena ekonomia‘ je v podstate iny druh socializmu, a ako niekto v diskusii poznamenal, zavana to komunizmum…samozrejme, lebo to komunizmus je.

  K tej bezurocnej ekonomike.. precital som si tu knihu a musim povedat, ze autor je uplne popleteny. Netusi, ako vznika kapital, co vlastne kapital je a preco existuje urok, od coho zavisi jeho vyska, co vyjadruje cena, ako vznika atd atd.

  Pan Vasky je bud sarlatan alebo byvaly marxista.
  Vela zdaru

 15. Haku’s avatar

  Ivan, ďakujem za komentár.

  Komunizmus je, keď vládne minoritná „elita“, čo nesúvisí s týmto systémom. Ale áno, bol by to určitý druh socializmu.

  Prirodzená ekonómia je len návrh, schéma ako by to mohlo fungovať. Treba ju podrobiť skúmaniu a kritike, pri ktorej buď svoju životaschopnosť preukáže, alebo nie. Súčasný ekonomický systém v ľuďoch podporuje to najhoršie, čo v nich je.

  Tvrdíte, že je to socializmus. A ako nazvete stámiliardové injekcie súkromným spoločnostiam od vlád, kde tí, ktorí krízu spôsobili sú odmeňovaní a tí, ktorí boli obozretní na ňu doplácajú? Dokedy si myslíte, že môže tento systém fungovať? Buď krachne, alebo zavedú tak či tak socializmus, ale podľa svojich vlastných predstáv. Myslím si, že treba hľadať alternatívy.

  Čo sa týka pána Vaského, tak nepresadzuje Prirodzenú ekonómiu, ale bezúročnú ekonomiku. Ak chcete vedieť, ako je to s dlhom, pozrite si film Peniaze ako dlh. Môj veľmi dobrý známy konzultoval tento princíp s človekom prednášajúcim ekonomiku na niekoľkých univerzitách v niekoľkých štátoch, a ten mu potvrdil, že je to tak. Bezúročná ekonomika by prakticky zastavila infláciu, čo je len neustále sa zvyšujúce množstvo peňazí v obehu, vznikajúce z ničoho (nie sú viazané na zlato), na základe záväzku dlžníka dlh splatiť.

  Tí, ktorí vytvárajú reálne hodnoty živoria, a tí, ktorí netvoria nič, majú kráľovské zisky. Vivat trhová ekonomika.

 16. Juraj’s avatar

  Haku,

  1, Injekcie sukromnym firmam su korporatizmus, snad fasizmus.

  2, Socializmus nefunguje, Ivan upresnil preco, prace Mises a Rothbarda to objasnuju dokonale.

  3, „Bezúročná ekonomika by prakticky zastavila infláciu“. To je absolutny nezmysel a zrejme aj dokaz ze tejto problematike nerozumiete.
  Inflacia je sposobena monetarnou expanziou – vytvaranim novych penazi (hlavne cez frakcne bankovnictvo a emitovanie novych penazi centralnou bankou) pri nezmenenom mnozstve tovarov a sluzieb. Vytlacenie vlastnych penazi statom bez uroku je dobry napad (jednorazovo). Ak je vsak mnozstvo penazi manipulovane po tomto „starte“, napr. statom, moze dojst k inflacii – stat vytlaci viac penazi na rozne socialne programy na ktore nema prostriedky.

  Podstatou terajsieho problemu nie je urok ako sa to snazi R. Vasky dokazat. Je tym terajsi monetarny system.

 17. Haku’s avatar

  Juraj,

  1. Uznávam, nevyjadril som sa najlepšie.
  2. Je zaujímavé, že v komunitách po celom svete fungujú rôzne druhy socializmu celkom dobre. Za všetky spomeniem „obyčajný“ open source.
  3. Čítali ste môj predchádzajúci príspevok pozorne? Pretože až na to, že som písal o viazanosti kapitálu na zlato a Vy na tovar a služby, tak v podstate píšeme o tom istom. Alebo sa mýlim?
 18. Juraj’s avatar

  2, Nefunguju. Socialisticke krajiny sa nachadzaju na hranici chudoby alebo do nej smeruju.
  Open source nie je socializmus, je to zalozene na dobrovolnej spolupraci – ci zdielat kod alebo nie je slobodne rozhodnutie kazdeho ucastnika. Socializmus znamena zdielanie prostriedkov vyroby. Open source umoznuje zdielanie kodu, kazdy ma rovnaku kopiu a pocet kopii je neobmedzeny, tak to nie je s prostriedkami pre vyrobu ako su stroje, poda a pod. Ja som zastanca open source pretoze mi to umoznuje dosiahnut vyssiu produktivitu, lepsiu podporu pre moje produkty (viac ludi sa zapoji do projektu co ma za nasledok vyssiu doveru/podporu mojho produktu v pripade ze nie som schopny to vykonat sam).

  3, Nie celkom rozumiem tej „viazanosti kapitalu na zlato“. Kapital su usetrene zdroje (peniaze), rozpravame sa o emitovani novych penazi statom. To je takmer vzdy inflacne – viac penazi nahana to iste mnozstvo prostriedkov.
  Ja som zastanca toho aby si trh vybral za platidlo co povazuje za vhodne. Rozne segmenty trhu by sa mohli rozhodnut pre rozdielne platidla.
  R. Vasky ponuka ideu, kde nikto nesetri (vytvara kapital) pretoze zisk mu bude nasilne odobraty statom (!) a potom nasledne prerozdeleny ako stat uzna za vhodne (kto urci na co sa ukradnuty kapital a novo vytvorene peniaze pouziju?). Ak uzname ze terajsia kriza je sposobena manipulovanim urokovej sadzby (takmer nulovej), tak nam z navrhu p. Vaskeho jasne vyplyva ze jeho cesta by viedla k skaze. Ziadny statny organ nedokaze usmernovat prudenie kapitalu efektivnejsie ako trh. Urok na volnom trhu ma funkciu koordinacie kapitalu medzi terajsou a buducou spotrebou. Cinnosti ktore sa ukazuju ako viac rentabilne (trh-ludia ich pozaduju resp. budu pozadovat vo vyssej miere) mozu byt dokoncene aj s vyssim urokom ako ine cinnosti/produkty o ktore taky zaujem nie je. Ak ludia hromadia peniaze (kapital), je ho vacsie mnozstvo, urok klesa. To je signal pre producentov na investovanie za mensi urok do nastrojov tzv. vyssieho radu ako vyskum, nakup strojov a pod.

 19. Ladislav Jakubík’s avatar

  Dobré ráno.

  Rád by som spoznal ľudí, ktorý nejakým spôsobom pracujú, alebo min. komunikujú o PRIRODZENEJ EKONOMIKE.

  Vopred ďakujem za kontakty.

  S pozdravom, Ladislav.

  PS: na blogu p. Vaského som neustále.

 20. Ladislav Jakubík’s avatar

  Dobré ráno.

  Rád by som spoznal ľudí, ktorý nejakým spôsobom pracujú, alebo min. komunikujú o PRIRODZENEJ EKONOMIKE.

  Vopred ďakujem za kontakty.

  S pozdravom, Ladislav.

  E.mail: laco.jakubik@gmail.com

  PS: na blogu p. Vaského som neustále.

 21. Haku’s avatar

  Juraj, ospravedlňte ma, že používam vlastnú definíciu slova „socializmus“. Open source podľa mňa je určitá forma socializmu. Taktiež ma prosím ospravedlňte, že občas použijem iný výraz, než by sa práve hodil. A ešte Vás prosím, nebazírujte na slovíčkach a definíciach, radšej sa spoločne zamerajme na podstatu veci.

  Áno, ako funguje súčasný monetárny systém viem len v hrubých rysoch. Pre moje potreby to však úplne stačí. Nie som ekonóm (a ani nechcem byť) a cieľom môjho blogu je prinášať ľuďom podnety na zamyslenie, nie byť obhajcom a presadzovateľom určitých myšlienok, aj keď to občas robím, takže nemusím poznať niektoré veci až tak do hĺbky. Nie je mojim zámerom presvedčiť Vás o funkčnosti alebo nefunkčnosti Prirodzenej ekonómie, o ktorej ste mimochodom nenapísali ani riadok, či čohokoľvek iného. Sám v sebe si odpovedzte na otázky, či sú tieto veci pre Vás reálne alebo nie. Pre mňa totiž reálne sú.

  Ladislav, dobrý deň.

  Nepoznám nikoho kto by sa zaoberal Prirodzenou ekonómiou. Niektorých ľudí môžete stretnúť tu, niektorých v už staršej diskusii o Prirodzenej ekonómii na Dôležité (Prirodzená ekonómia, Joytópia), cez Google som objavil stránky venované Prirodzenej ekonómii (Nový moderní alternativní ekonomický systém) a taktiež článok na blogu Dávida Sulíka (Prirodzená ekonómia). Snáď Vám to pomôže. 🙂

 22. Ladislav Jakubík’s avatar

  Zdravým ťa Haku.

  Dúfam, že ti nevadí, že ti tikám.
  Vieš asi dva týždne dozadu sa mi otvorili oči, keď som objavil blog p. Vaského a potom som ďalej hľadal články o bezúročnej ekonomike. Posledné roky som totiž podvedome cítil, že tu nie je niečo v poriadku, čo sa týka peňazí, úrokov, chudoby ako takej. Chvála bohu som natrafil na blog p. Vaského a následne aj na tento článok o PRIRODZENEJ EKONÓMII.
  Musím sa ti priznať, že keď som zistil, ako nás úplne najviac okrádajú bankári, mal som z toho tri dni ťažkú depresiu. Mal som chuť ( a stále mám ) ich ísť zabíjať + politikov, ktorý to vlastne všetko dovolili a stále dovoľujú.
  Po prečítaní si o PRIRODZENEJ EKONÓMII, sa okamžite naliala do mňa obrovská nádej, že je možné súčasnú mizériu zmeniť. S prirodzenou ekonómiou musí prísť nová politická strana, ktorá túto myšlienku pochopí a následne ju bude presadzovať v parlamente z pozície lídra vlády.
  Toto sa musí uskutočniť, toto je jediná šanca pre zúbožené a zbedačené Slovensko a jeho ľud.
  Na základe tohto článku sa snažím si sám pre seba rozpracovávať niektoré kapitoly podrobnejšie. Musíme oslovovať široké masy ľudí a dostať to do širokej verejnej diskusie. Keď to ľudia pochopia tu jednoduchosť a krásu tohoto systému, bude na to veľký pozitívny ohlas, buď ,,presvedčíme“ nejakú stranu, ktorá si uvedomí čo sa jej núka, alebo sa založí nová politická strana, zo širokou podporou slovenského národa, ktorému bude jasné, o akú veľkú a nádhernú myšlienku a systém tu ide.
  Na Slovensku je z dňa na deň horšie, ale už aj po celom svete a je už čas s tým okamžite niečo robiť. Riešenie máme prakticky pred sebou, len sa netreba báť, že by to nefungovalo. Aj keby to nefungovalo na 100% ( čo mu neverím ), určite by to bol 1000x lepší a spravodlivejší systém, než aký tú máme dnes.
  Ja som našiel nový zmysel môjho života, potom čo som prišiel pred 7mes. o prácu z organizačných dôvodov. Vtedy so ešte netušil v akom klame tohoto sveta žijem už 37 rokov. Som rád, že poznám pravdu. Bez straty zamestnania by som asi ešte stále žil v klame.

  Slováci, Slovensko zobuďme sa a bojujme za svoje právo na dôstojný život. Uvedomme si čo nám PRIRODZENÁ EKONÓMIA ponúka. Musíme sa spojiť v duchu a jednote tejto krásnej a reálnej myšlienky a ísť ju spoločne presadiť, pretaviť do našich NOVÝCH ĽUDSKÝCH ZÁKONOV.

  S pozdravom, Ladislav

  laco.jakubik@gmail.com

 23. Haku’s avatar

  Ladislav, nevadí. Dúfam, že Ti môžem tykať aj ja. 🙂

  Doporučujem Ti pozrieť si aj niečo o Základnom príjme:

  Základný príjem – Kultúrny krok pre budúcnosť.

 24. Ladislav Jakubík’s avatar

  Zdravým ťa Haku.

  Jasné, v pohode, budem rád.

  Ďík za tip. Už som naň natrafil pred dvoma dňami a práve dočítavam posledné články.
  Základný príjem je prvá vec, ktorá sa musí urobiť, aby akákoľvek vláda mohla povedať, že niečo konečne pre Slovenský ľud robí, alebo urobila.
  Súhlasím s názormi ľudí, ktorý sa snažia presadiť a vlastnými výpočtami a prepočtami dokázať reálnosť tohoto návrhu. I keď ja si myslím, že by to išlo aj bez tých výpočtov, keby sa základný príjem zaviedol v zmysle prirodzenej ekonomiky.
  Keby politici a všetci tzv. ekonómovia pochopili, že kapitál ( peniaze ), ktorý tak všade a vehementne potrebujeme, je v nás ľuďoch, že ten kapitál je naša ľudská práca a že našu ekonomiku môžeme naplno rozbehnúť, len tým že konečne začneme na základe kvalitných projektov, budovať svoju vlasť, svoj životný priestor a následne tento kapitál, t.j. našu ľudskú prácu pretavenú do materiálnych, ale i duševných hodnôt potvrdíme t.j. zaplatíme novo vytvorenými peniazmi ( ktoré sú len vydokladovaním už vynaloženého kapitálu t.j. ľudskej práce ).
  Pokiaľ toto ľudia nepochopia, nepohneme sa nikam ani za 100 rokov a budeme tu každý deň skapíňať od hladu a od zimy.

  S pozdravom, Ladislav

  laco.jakubik@gmail.com

 25. Juraj’s avatar

  Moje komentare za pomlckou „-“ alebo pod citovanym textom.

  Prirodzená ekonómia nám prinesie:
  stav konta stále v pluse (nijaké dlhy)
  – ako to? nikto si nebude poziciavat? pamatajte, bezurocny kredit treba tiez splatit.
  tvorbu peňazí pre každého občana na svete, rovnaké práva pre všetky štáty
  – to znamena svetovu vladu. Nic horsieho uz neexistuje.
  občianske peniaze pre všetkých ľudí na svete
  najjednoduchší daňový systém na svete
  – dane su iba forma zotrocovania istej skupiny (podla danoveho kodu)
  veľkorysý štátny rozpočet pre všetky krajiny
  – to bud znamena vysoke dane alebo tlacenie vela penazi.
  jednoduchý systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia
  – vladny zdravotny system je cierna diera v kazdej ekonomike, trh to vie zabezpecit lepsie
  vyriešenie nezamestnanosti a čiernej práce
  – ziadna praca nema byt cierna. Cierna praca znamena zakazovat niekomu pracovat co je neakceptovatelne. Ak sa dva subjekty dobrovolne dohodnu na pracovnom vztahu, stat tam nema co hladat (s min. mzdou a pod.)
  nižšiu hladinu cien pri podstatne vyšších ziskoch
  nové „rozumné“ trhy pre priemysel, obchod a remeslá
  – rozumne trhy? vlada (skupina ludi) bude urcovat co je rozumne a co nie?
  zaopatrenie v starobe pre všetkých ľudí na svete
  bezúročné kredity a investície, systém win-win (zisk) pre všetkých zúčastnených
  – co ked sa projekty do ktorych sa investovalo bezurocne ukazu ako nedokoncitelne resp. stratove? Inymi slovami – ludia o ne nemaju zaujem
  finančnú slobodu pre všetkých. Peniaze už nie sú prostriedkom moci.
  súlad ekonómie a ekológie
  – ako?
  vyrovnanie medzi doteraz „chudobnými“ a „bohatými“ krajinami, a tým celosvetový blahobyt v harmónii s prírodou
  – chudobne krajiny su chudobne preto ze nemaju priemysel ktory by ich „vythol z biedy“, ich produktivita je taka nizka ze tam musia pracovat aj deti aby vyprodukovali dost zakladnych prostriedkov pre zivot.

  „2. platobný prostriedok FREE“
  Co ma klesajuca hodnota penazi podla urciteho matematickeho modelu spolocne s prirodou? Pripada mi absurdne aby hodnota mojej vykonanej prace ktoru som nespotreboval stracala na hodnote podla urciteho vzorca.

  „3. ako prostriedok uchovania hodnoty slúžia bezúročné pôžičky alebo investície v bodoch“
  To ci niekto pozicia bez uroku zalezi na dohode danych subjektov. Vsetky tieto clanky o nulovom uroku zabudaju na jeden dolezity fakt: ze ten kto si tie „peniaze“ pozical ich nemusi vratit – Karolove zemiaky sa neurodia a nebude mi schopny vratit to co som mu pozical. Co potom?
  Ak sa v role toho kto moze poziciavat ocitne stat o to horsie preto ze ziadny aparatcik nemoze mat dostatocne skusenosti na to aby rozhodol kto ma dostat pozicku a kto nie – na to je trh.

  „Tieto pôžičky nemajú nič spoločné s dlhom, pretože sú bezúročné a veľmi výhodné pre všetkých zúčastnených.“
  To je nezmysel. Vo vasom systeme, ak niekomu poziciam, ja nemam z toho nic ze som sa vzdal (uskromnil) okamziteho uzitia pozitkov z mojej prace (urok) preto aby ich vyuzil niekto iny (predmet pozicky je irelevantny). O riziku nesplatenia nehovoriac.

  „Stav konta stále v pluse (nijaké dlhy)“
  Ved ak si Karol pozical 1000 bodov tak to je jeho dlh pretoze ho musi splatit Frantiskovi. To ze vy to nazvete pozickou a nie dlhom z toho „nedlh“ nespravi.

  „Tvorba peňazí, t.j. vytvorenie peňazí z ničoho, je niečo celkom normálne. Praktizuje sa to už aj v dnešnom hospodárskom systéme. Len pravidlá sú také komplikované, že im normálny občan nerozumie.“
  Dostudujte si prosim momentalny monetarny system – centralne a bankovnictvo s frakcnymi rezervami. Ludovo povedane: v tom je pes zakopany.
  Tvorba penazi z nicoho je falsovanie penazi. Ludia si v minulosti zvolili zlato za peniaze preto ze to je nieco co sa neda vytvorit z nicoho (okrem inych vyhod). Hodnote penazi sa dalo doverovat (okrem podvodov s opilovanim, miesanim s inymi kovmi a pod). Tvorba penazi z nicoho prinasa inflaciu. Ten kto by ovladal tvorbu penazi vo vasom zriadeni by bol ultimatnym vladcom – moze vytvorit peniaze z nicoho. Hoci aj vlada – je to len skupina jednotlivcov. Ak si ja nemozem vytvorit peniaze z nicoho, preco oni mozu?

  „Z peňazí, ktoré sa mesačne vytvoria, sa polovica (peniaze v hodnote 500 bodov) vyplatí ako občianske peniaze. Druhú polovicu má k dispozícii štátny rozpočet.“
  50% do statneho rozpoctu? Musite porozumiet tomu ze nech je zriadenie akekolvek, stat/vlada nie je skupina mudrcov ktory vedia kam nasmerovat peniaze. Co brani statu minut tych 50% na niecom co bude prospesne pre ich „znamych“ alebo co sa nenavratne preje?

  „K vzniku (tvorba peňazí) patrí aj zánik. Aby sa množstvo peňazí nezvyšovalo neobmedzene, čo by, ako je známe, viedlo k inflácii, necháme peniaze starnúť, t. j. peniaze stratia v priebehu roka polovicu svojej hodnoty.“
  Takze navrhujete aby sa dochodcovia spoliehali na ich deti aby ich zivili? Ludia ktori setria budu potrestani tym ze ich peniaze stratia hodnotu uplne. Ak nieco stoji viac ako zarabam a potrebujem na to nasetrit v priebehu niekolkych rokov, mam smolu?

  „kvôli nestálosti peňazí chce každý svoje peniaze rozumne a rýchlo minúť.
  minuté peniaze má potom niekto iný, ktorý ich chce tiež rýchlo a rozumne minúť.
  ceny sú asi polovičné, zisk dvojnásobný.“
  Takze ziadne setrenie. Odkial zoberu firmy kapital na investovanie? – kapital sa musi v urcitom mnozstve aj nahromadit, cinnosti vyssieho radu nie je mozne financovat priebeznym financovanim a pod.
  Velka spotreba moze sposobit nedostatok tovaru ak dany priemysel nema dostatocnu ponuku co sa v statom riadenych ekonomikach stava velmi casto.

  „Bezúročné kredity a investície, systém win-win (zisk) pre všetkých zúčastnených“
  Uz sa opakujem: co sa stane ked dlh nemoze byt splateny?

  „Štáty už nie sú zadĺžené. Môžu bez problémov subvencovať opatrenia, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Na deštruktívne činnosti nemožno získať pracovníkov.“
  Ako to? Ak si stat pozicia FREE kredity, musi ich vratit, hoci aj bez uroku. Kto rozhodne co su destruktivne cinnosti?

  „Príčinou je v jestvujúci peňažný a úrokový systém. Naše súčasné peniaze sa vytvárajú cez kredit“
  To je pravda. Urok vsak zohrava minimalnu rolu v inflacii – velka cast je tvorena novymi peniazmi (frakcne rezervy a vytvaranie novych penazi centralnymi bankami).

  Požiadavky na nový trvalý hospodársky systém
  pokojný
  užitočný pre všetkých zúčastnených
  – nie pre tych ktory setria (bez toho aby poziciavali za 0% urok)
  malé administratívne náklady, nebyrokratický
  – 50% novych penazi dostane stat na ich programy, stat sa ma starat o zdravotne a socialne zabezpecenie, zivotne prostredie, udelovanie grantov a pod. To je viac byrokracie ako „laissez faire“
  nezadĺžený
  – dlh bude existovat vo forme FREE kreditov ktore musi niekto splatit ak sa system nema zrutit
  nenásilné vyrovnávanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými
  – nasilne v tom ze stat tlaci peniaze z nicoho cim znizuje hodnotu penazi v obehu pre vsetkych, okrem toho peniaze stracaju kazdorocne na hodnote. stat hra velku rolu v zdravotnictve, socialnom zabezpeceni a pod. Nezabudnime ze stat znamena vynucovanie urcitych pravidiel pod hrozbou pouzitia sily.
  veľkorysý obecný a štátny rozpočet
  – to uz len vola po tom aby si kazdy odhryzol z kolaca ale nikto nepiekol novy

  Juraj

 26. Juraj’s avatar

  Re: zakladny prijem.

  To je socializmus ako zito. Kto by potom pracoval? Ved na to aby sa to dalo zaplatit by stat musel zdanit kazdeho. Motivacia pracovat by bola ziadna pretoze stat by cez dane z prijmu alebo spotrebne dane zobral produktivnym subjektom prostriedky (nasilim) a dal ich subjektom ktore nepracuju. A ti co by nepracovali by ten ich svoj ZP dostali aj tak.

  To sme tu uz mali.

 27. Haku’s avatar

  Juraj, ďakujem za nájdenie nedostatkov Prirodzenej ekonómie. Aj keď nesúhlasím so všetkými, niektoré sú veľmi trefné a je treba si ich uvedomovať.

 28. Ladislav Jakubík’s avatar

  Ahoj Haku.

  Zdravým Ťa. Ako sa máš.

  Haku, prosím ťa neblázni, ktoré nedostatky sú podľa teba trefné. Juraj v poslednom komentári písal samé totálne bludy. Rozum sa mi nad jeho komentárom zastavil. Všetko čo tam napísal je absolútna hovadina.
  Haku napíš mi prosím ťa, v čom má podľa teba Juraj pravdu.
  Je evidentné, že Juraj nemá ani šajnu o bez úročnej ekonomike, ktorá musí byť základom, aby sa táto spoločnosť vôbec mala šancu dostať z tých sračiek, ktoré úroky a zisky + rôzne brutálne finančné špekulácie ( tzv. fin. úročené investície ), páchajú na ľudstve už stáročia a zotročujú a likvidujú národy sveta. Bez úročná ekonomika je len časťou Prirodzenej ekonómie, ktorej podstata je absolútne v poriadku !!!
  Keby Juraj nemal vymidlený mozok súčasnou tzv. ekonómiou, ktorá je v skutočnosti CHREMATISTIKA A NIE EKONOMIKA, tak by v prvom rade pochopil podstatu, že jediný kapitál a jediné investície má ľudstvo v ,,neobmedzenom“ množstve a ktorý práve dnes nie je na plno využití z dôvodu technologickej vyspelosti ľudstva.
  Tým jediným kapitálom, ktoré ľudstvo má je ĽUDSKÁ PRÁCA.
  Peniaze nie sú kapitál. Tie sú len dokladmi o hodnote o tomto kapitále, ktorým je ľudská práca. Bez práce nie sú koláče, nie bez peňazí.
  Juraj ty si absolútne mimo zo svojimi tvrdeniami, lebo nechápeš, ako a prečo peniaze vznikli, akú majú plniť úlohu, ktorú ale dnes absolútne neplnia. Si úplne mimo kamarát môj a s tebou aj 99% populácie sveta.
  Bohužiaľ.

  S pozdravom, Ladislav.
  laco.jakubik@gmail.com

 29. Ladislav Jakubík’s avatar

  Pre Juraja a pre všetkých, ktorý to ešte nepochopili.

  http://video.google.com/videoplay?docid=4642167330989213588#

  http://911blog.yweb.sk/100/Zeitgeist-cast-3-slovenske-titulky.html

  S pozdravom, Ladislav.

 30. Haku’s avatar

  Ladislav, v dvoch veciach. Čo by sa stalo, ak by človek nebol schopný splatiť to čo si požičal a ako by sa financovali veľkorozpočtové projekty?

  Inak s Jurajom veľmi nesúhlasím a na väčšinu jeho argumentov by som našiel protiargumenty.

  Juraj zjavne vidí riešenie v trhovej ekonomike, v tom, že trh všetko vyrieši. Pre mňa to riešenie v žiadnom prípade nie je. Trhová ekonomika je totiž systém, ktorý podporuje sebectvo a súperenie medzi ľuďmi, čo je podľa mňa neprijateľné. Potrebujeme systém, a opakujem to už po niekoľký raz, ktorý bude podporovať to dobré čo v ľuďoch je. Myslím si, že Prirodzená ekonómia to splňuje.

  Pravdou však tiež je (aspoň podľa môjho názoru), že na Prirodzenú ekonómiu treba dozrieť. Vyžaduje totiž notnú dávku altruizmu a zodpovednosti. Ľudia na ňu vo väčšine prípadov ešte nedospeli. Sú však ľudia, ktorí už áno. Som presvedčený o tom, že Prirodzenú ekonómiu by sme kľudne mohli začať zavádzať v komunitách s ľuďmi na to pripravenými. S ľuďmi, ktorí sú otvorení novým myšlienkam a zároveň majú otvorené srdcia, pretože bez nich to nejde. Bez otvorených sŕdc nebude fungovať žiadny systém na svete. Aspoň nie žiadny slobodný systém. Pretože láska znamená sloboda. Ale to už zabieham niekam úplne inam, no považujem za dôležité to povedať. Stručne by sa to dalo nazvať láskou k blížnemu, s čím ide ruka v ruke láska k „nepriateľom“. A keď sa nad tým poriadne zamyslíme, zistíme, že jediným skutočným nepriateľom sme my sami. Problém nie je vonku. Problém je v nás. (Viďte Prijmite svoju zodpovednosť od Eckharta Tolla.)

  Juraj, pre Základný príjem platí to isté čo pre Prirodzenú ekonómiu. Treba naň dozrieť. A toho, že by ľudia nepracovali sa nebojím. Určite, niektorí by nepracovali. To ale ani teraz nepracujú. Ale väčšina by pracovala. Povedzte mi, ako dlho vydržíte nič nerobiť? Základný príjem by Vám zabezpečil iba príjem na slušné vyžitie. Nemohli by ste si vyskakovať. Pozitívom je, že ľudia by sa oslobodili. Získali by istotu. Mohli by odísť z práce ktorá ich nebaví a nebáť sa toho, že nebudú mať z čoho žiť. Mohli by sa pustiť do vlastných vecí bez obáv, že ak sa im to nepodarí, budú na mizine. Základný príjem by mal byť súčasťou našich životov. A že na to nie sú peniaze? No isteže, keď sa rozflákajú na štátnu správu, predražené tendre, neefektívnu výrobu, nadvýrobu…

 31. Juraj’s avatar

  Kapital nie je len ludska praca, su to aj usetrene hmotne prostriedky, z len ludskej prace chlieb neupecieme.

  Pan Ladislav nazval moje argumenty „bludmi“ a tym to skoncilo. Ak on argumenty na moje tvrdenia nema, nemienim s nim debatovat. Osocovanie je typicky jav ludi okolo p. Vaskeho.

  S tzv. „prirodzenou ekonomiou“ mam jeden zasadny problem – nesloboda. Podla vyssie uvdeneho clanku diktuje penaznu menu, dane, zasahy statu a pod. Inymi slovami, to co tu mame teraz ale podla nejakych inych (rozhodne nie prirodzenych) pravidiel.
  Co sa tyka vyspelosti resp. nevyspelosti ludi prijat taky ci onaky system – nastudujte si nieco o ludskom konani – http://www.libinst.cz/etexts/mises_lidske_jednani.pdf

  Ja chcem slobodu. Vy chcete nejaky „prirodzeny“ system do ktoreho treba ludi donutit a stat (pod hrozbou nasilia) to bude riadit.

  Juraj

 32. Juraj’s avatar

  Základný príjem:

  Ludia nepracuju lebo chcu, pracuju preto lebo musia. Zakladny prijem je nedefinovatelny. Kolko je to? Kto to urci, podla coho? Velkomesto ma ine naklady na zitie ako vidiek, vsetci dostanu rovnako?
  Vsetci nemozeme byt nieco co nas bavi pretoze ludia pozaduju urcite produkty a sluzby a tie musi niekto vyprodukovat. Jedine spolupraca v ramci trhu zabezpeci dostatok.
  Vo vsetkych vasich prispevkoch hra stat velku rolu ale zrazu su to reflakane peniaze ked sa minu na statnu spravu alebo tendre? A neefektivna vyroba, kto urci co je efektivne a co nie? Byrokrat alebo trh?

  Juraj

 33. Haku’s avatar

  Juraj, dokument si preštudujem, zatiaľ sa nebudem vyjadrovať.

  Netvrdím, že Prirodzená ekonómia je dokonalý a ten pravý systém. Sám vidím jeho nedostatky. Napríklad bez počítačovej simulácie si stále nie som istý, či sa jedná o funkčný model, respektíve za akých podmienok. Ide mi skôr o smerovanie. O rozprúdenie diskusie na túto tému. Nejde o Prirodzenú ekonómiu. Ide o nájdenie alternatívy k súčasnému systému. V trhovej ekonomike ju však nevidím.

  Súhlasím, ľudia by nemali byť do ničoho nútení. Vynucovanie solidarity je nonsens a nemôže fungovať (aspoň nie vo veľkej miere). Skôr ide o to, začať riadiť spoločnosť zdola. V tejto súvislosti Vám doporučujem vynikajúci dokumentárny film „Us now“ pojednávajúci práve o tomto. A v tom vidím riešenie. V priamej demokracii (nič lepšie zatiaľ podľa mňa nemáme), v decentralizácií a v riadení vecí verejných zdola. A tomu by mal zodpovedať aj zavedený ekonomický systém.

  Osobne verím tomu, že ľudstvo sa môže dostať oveľa ďalej keď bude spolupracovať, než keď bude medzi sebou súperiť. Začnime si k sebe hľadať cestu. Vláda by mala byť len akousi platformou pre ľudí, aby sa mohli dohodnúť. Nemala by robiť zásadné rozhodnutia, respektíve nemala by ich robiť bez rozhodnutia ľudí. (Viďte vyššie zmieňovaný film.) Pokiaľ bude fungovať hierarchická štruktúra budovaná zhora, sloboda nikdy nenastane. A ako strom rastie oddola, tak by aj štruktúra spoločnosti mala rásť oddola. Jednotlivé lístočky by jednoducho nemali mať moc nad kmeňom či dokonca celým stromom a kmeň, to je súhrn mnohých (v ideálnom prípade zdravej väčšiny).

  Čo sa úlohy štátu v týchto systémoch týka, skúste si redefinovať čo to štát vlastne je. Pre mňa sme štát my všetci. To, že sme dobrovoľne prenechali moc rozhodovať papalášom, na ktorých nemáme prakticky žiadny vplyv, je čisto náš problém. Opäť pripomínam riadenie spoločnosti zdola.

  Ladislav, skutočne, diskutujme vecne. Ak nesúhlasíme s názormi iného diskutujúceho, buď sa k nim nevyjadrujme, alebo argumentujme a vysvetľujme prečo si myslíme že to a to je tak a tak. Emócie treba odložiť bokom.

  Juraj, tiež mi nesedí štýl vyjadrovania pána Vaského a priznám sa, bol som dosť sklamaný, keď som objavil jeho komentáre na Dôležité. Tak sa inteligentná debata jednoducho nevedie.

  Mimochodom, nemám založiť fórum keď sa diskusia tak pekne rozbehla?

 34. Haku’s avatar

  Vo „vyspelej“ spoločnosti môže fungovať aj trhová ekonomika. Našu spoločnosť by som však ešte vyspelou nenazval (v niektorých aspektoch áno, vo všeobecnosti však nie), preto si myslím, že treba ľudí stimulovať (nie nútiť) k tomu dobrému, pretože v súčasnosti sú stimulovaní práve k opaku (sebectvu, súpereniu, …). Preto nie trhovú ekonomiku, ale niečo so sociálnym aspektom priamo v sebe. Pričom netvrdím, že Prirodzená ekonómia je tá správna a pravá voľba. To treba ešte preskúmať.

 35. Ladislav’s avatar

  Zdravým Vás páni,

  Juraj a Haku

  Trochu nestíham, kvôli práci, tak sa vám chcem v tom to momente ospravedlniť, pokiaľ som Vás urazil.
  To som naozaj nechcel. Nechal som sa uniesť a to ma mrzí. Prijmite moje úprimné ospravedlnenie.

  Už Vám chystám odpovede na vaše komentáre, ale trochu mi to trvá.

  S pozdravom, Ladislav.

 36. Juraj’s avatar

  Zakladny prijem – ak je to dobrovolne v ramci urcitej komunity kde sa ludia dobrovolne prihlasia do takeho systemu tak s tym nemam problem.

 37. Ladislav’s avatar

  Zdravým ťa Juraj.

  Prečo máš prosím ťa zo ZP taký problém v rámci celej SR?
  Príklad: Keby bolo v SR 90% pracovných a výrobných procesov automatizovaných ( a to raz bude,, aj keď možno o 1000 rokov ), tzn. že nezamestnanosť by bola 90% a ty by si tak isto patril medzi tých nezamestnaných, ktorý by umierali od hladu, lebo tých 10% by sa cez odvody nezložilo na soc. dávky tým 90%, aj vtedy by si bol stále proti ZP?

  Juraj, uvedom si prosím ťa, že ZP, to nie je niečo čo si vymysleli ľudia, ktorým sa nechce pracovať, ale je to vplyvom a následkom technologického vývoja ľudstva.
  Na jednej strane tu chceme mať raj na zemi, ale na druhej strane chceme všetci pracovať, lebo dnes platí, keď nepracuješ, tak nejedz. Čo je ale absolútne zlé myslenie a zlý pohľad na vec.
  Juraj povedz mi kto bude platiť ľudí, keď tu bude 20, 30, alebo 50% nezamestnanosť. Už dnes nám berú stroje a automaty prácu, čo je ale len dobre, lebo nás konečne oslobodzujú od ťažkej práce.
  To máme ísť teraz rozbíjať tie stroje automaty, aby sa zvýšila zamestnanosť?
  To by sme sa ale vracali späť vo vývoji ľudstva.
  A nezačni mi prosím ťa tvrdiť, že si ľudia majú nájsť inú prácu.

  S pozdravom, Ladislav.

 38. Haku’s avatar

  Niekto vypočítal (žiaľ, nedopracujem sa k zdroju), že úroveň našej ekonomiky je na takej úrovni, že by stačilo pracovať iba 4 hodiny denne. Keby sme samozrejme začali fungovať efektívne a prestali pracovať na niektorých nenažrancov, ktorí nebudú mať nikdy dosť, a peniaze sú pre nich iba zdrojom moci.

  Základný príjem nevymysleli ľudia ktorým sa nechce pracovať. Vymysleli ho ľudia, ktorí chcú prácu oslobodiť. Dnes ľudia často robia to čo ich nebaví, k čomu nemajú vzťah, na čo nemajú predpoklady. Znášajú idiotských šéfov a neprimerané pracovné podmienky len preto, aby prežili. Život je našim právom, nie výsadou. Boli by ste prekvapení, koľko ľudí by odišlo z práce a začalo sa obzerať po niečom, kde by mohli prejaviť svoju kreativitu a čím by mohli prispieť celku. No a kto nechce pracovať, ten ani dnes nepracuje.

  Prečítajte si článok Prečo zrušiť peniaze?. Pre Juraja to bude asi nepredstaviteľné, ale k tomu by sme mali smerovať. Opäť, vyspelá spoločnosť dokáže fungovať aj bez peňazí; dokonca sú pre ňu prekážkou. A čo tvorí vyspelú spoločnosť? No predsa vyspelí jedinci. Preto na sebe pracujme. 🙂

 39. Juraj’s avatar

  Ladislav,

  Technologie zvysuju efektivitu, ale to neznamena ze vacsina ludi pride postupne o pracu. Nikto nedokaze predpovedat co budu ludia pozadovat – ake prdukty, v akom mnozstve, rozsah sluzieb a pod. To co je na terajsom systeme pokazene je manipulacia penazi vladami a sukromnymi firmami (uz sme blizko fasizmu), spolu s nezmyselnou regulaciou v mnohych oblastiach. Ja neobhajujem rozbijanie automatov, to je to iste ako tvrdit ze vojna je dobra lebo vtedy vsetci pracuju.

  ZP je zotrocovanie. Je to take iste ako keby za mnou niekto prisiel ze potrebuje peniaze na byvanie, jedlo, cestovanie, vreckove a co ja viem co este. A ja im musim vyhoviet. Podmienky urcuje birokrat. To ze to sprostredkovava stat (vypalnik) pod hrozbou nasilia na podstate nic nemeni. Stavam sa otrokom.
  Predstavme si ostrov s troma ludmi. Jeden lovi ryby, druhy zbiera ovocie a treti, no ten nerobi nic. Prvy s druhym sa dohodnu na vymene tovarov, a ako ich produktivita rastie (rybar zacne pouzivat siet, druhy clovek zacne ovocie pestovat – nemusi ho uz chodit zbierat), mozu zacat urcitu cast svojho casu travit dalsim zdokonalovanim procesu alebo jednoducho oddychovat. Treti clovek pride k nim a pozaduje od nich dost ryb a ovocia na to aby sa do syta najedol, na casovo neobmedzene obdobie. Ak mu vyhoveju dobrovolne, ziadny problem, akurat oni dvaja stracaju na efektivite preto ze ten cas co robia pre toho tretieho mohli venovat prospesnejsim cinnostiam. Ak mu vsak nevyhoveju a budu pozadovat od neho nieco na vymenu, treti nema inu moznost ako sa s nimi dohodnut. Pouzitie nasilia pre uspokojenie kohokolvek potrieb je neprijatelne.

  Ludia robia co ich nebavi? Ako som uz isto spominal – ludia musia robit to co ini potrebuju, inak ich praca nema vyznam, to je podstata trhu. Idiotski sefovia boli a budu, vo volnom trhovom hospodarstve taki neprosperuju.
  Podstata ludskej povahy je nezlucitelna s navrhom ako je ZP – ako priklad nam posluzia pristahovalci v roznych krajinach ktori sa hned po prichode „napichli“ na welfare system danej krajiny a ostatni pracuju lebo oni nemusia.

  „A nezačni mi prosím ťa tvrdiť, že si ľudia majú nájsť inú prácu.“
  Preco nie? Moje povolanie je momentalne este stale ziadane ale ak ludia prestanu mat zaujem o to co robim, budem sa musiet naucit nieco ine.

  Haku,
  Take nieco nikto nevypocita. Rozni ludia maju odlisne poziadavky, niekomu staci strecha nad hlavou a jedlo, niekto potrebuje viac. Neustale sa to meni.

  Efektivne mozeme fungovat iba vtedy ako budu ludia slobodni v rozhodovani co robia, pre koho a za co. Preto ze jedine tieto na pohlad male rozhodnutia kazdeho ucastnika trhu vytvaraju ten celkovy obraz a smerovanie spolocnosti. Ziadny zbohatlik, politik a co ja viem kto este nema tu skusenost a poznanie vsetkych tych ludi dokopy, v danom momente – dovod preco centralne planovanie nefunguje.

  Vela ludi na svete nemusi pracovat 8 hodin denne 5 dni v tyzdni, a viac. Ludom vsak uz nestaci len pristresok nad hlavou a jedlo. Nasi stari rodicia museli pracovat len na to. Ako sa ekonomika stava efektivnejsou, ti bohatsi si mozu dovolit este viac ako predtym, ale takisto ti chudobnejsi.

  Re: Preco zrusit peniaze?
  Nejdem sa rozpisovat, len niekolko bodov:
  * peniaze su prostriedok vymeny (namiesto „ryba za ovocie“)
  * cena je najdolezitejsi koordinacny prvok ekonomiky (koordinuje dopyt a ponuku – inymi slovami, aby vsetci nevyrabali ovocie ked kazdy chce ryby)
  * financny sektor je nehorazne nafuknuty vdaka manipulacia statmi a bankami – to nie je vina penazi ako takych. Pamatajte skutocne peniaze nevznikaju ako dlh. Jednoducho su (napr zlato) a stale sa prerozdeluju.
  * vacsinu veci z toho clanku povazujem za nezmysly nezlucitelne s ludskou povahou a jeho konanim

  Juraj

 40. Haku’s avatar

  Juraj, nečakal som že to pochopíte. Ako z Vašich textov vyplýva, Vy nechcete dať niečo len tak. Chcete niečo za niečo. Nie ste schopný predstaviť si systém, v ktorom by ľudia nemuseli medzi sebou súperiť. Vy nemôžete pracovať, Vy musíte. Podkladáte svoje myšlienky tým, že sú nezlúčiteľné s ľudskou povahou. V tom prípade o ľudskej povahe asi veľa neviete. Pre ľudí je prirodzené zdieľanie a nezištná pomoc druhým. Už príliš dlho (tisíce rokov) medzi sebou súperíme, a tak sa nám zdá, že niečo takéto nemôže fungovať. Omyl. Veľa ľudí to už pochopilo. Vy toho buď nie ste schopný, alebo nechcete. Skúste na sebe viac duchovne pracovať.

  Človek, ktorý nemôže, ale musí pracovať, nie je slobodný. A sloboda znamená zodpovednosť. A preto slobodný človek bude pracovať, pretože si uvedomuje svoju zodpovednosť voči ostatným, voči celku. Zamyslite sa, prosím, na akej úrovni duchovného vývoja sa nachádzate a čo to vlastne obhajujete a propagujete. Nie, všetky problémy nie sú spôsobené manipuláciou peňazí vládami a súkromnými firmami, aj keď v súčasnosti väčšina z nich áno. Keď vyriešieme tieto problémy, prídu ďalšie, až kým sa nedopracujeme k prvotnej príčine, ktorá je v nás. A tá sa dá vyriešiť len zmenou nás samých.

  Juraj, ako veľmi Vaše myšlienky a činy vychádzajú zo strachu? Bojíte sa, že keď budete pracovať pre niekoho, kto pracovať nebude, že tým stratíte. Takých ľudí však nebude veľa, určite nie tretina. Keď zavedieme Prirodzenú ekonómiu, na začiatok Základný príjem, začneme to byť my, kto bude určovať smerovanie spoločnosti, čo treba robiť, čo nie a ako, a nie akýsi bezduchý systém trhovej ekonomiky. A vedzte, že sme schopní robiť to efektívnejšie, a hlavne rozumnejšie. Dajte, a bude Vám dané. Nežiadajte aby to bolo naopak. Keď takto začneme fungovať všetci (alebo aspoň väčšina), a ľudia veľmi rýchlo pochopia čo je pre nich výhodné, prestaneme medzi sebou súperiť, a začneme konečne spolupracovať.

  Je pre nás výhodné zdieľať zdrojový kód (open source). Rovnako je pre nás výhodné zdieľať tovary a služby. Pre fármára je výhodné podeliť sa o úrodu s ostatnými, pretože ostatní sa s ním zase podelia o iné veci. A v prípade, že bude úroda malá, o to väčší bude dôvod podeliť sa. Pretože ak prežije celok, prežijem aj ja. Pretože ak sa bude mať dobre celok, budem sa mať dobre aj ja. Na to však treba, aby sme zmenili naše pokrivené myslenie, cítili sa súčasťou celku a mali sa navzájom radi. A to nemôže urobiť žiadny systém na svete. Môžeme to urobiť len my sami. Je pre mňa záhadou, že takýmto jednoduchým veciam rozumie tak málo ľudí. Aj deti sú v tomto oveľa vyspelejšie než väčšina populácie.

 41. Ladislav’s avatar

  Ahoj Haku.

  S každým jedným slovom, ktoré si napísal súhlasím.

  Zdravým Vás p. Juraj.

  Myslíte si, že ste solidárny? Ja viem, že nie. Dnes sa solidarita v SR uplatňuje reálne absolútne minimálne! A trochu viac sa o nej hovorí.

  Solidarita ako taká, nemôže a nesmie mať žiadne úrovne. Dnešná solidarita ( ale i od počiatku sveta ) od tých bohatých k tým chudobným, je len hádzanie úbohých omrviniek na prežitie a dnes už ani to nie.
  Keď niekomu pre rozdelíme zo spoločného Slovenského, alebo svetového ,,koláča“, len určitú časť, ktorá ale nie je tou celou časťou, ktorá by mu solidárne patrila, tak to nie je solidarita.
  Základný príjem jeho myšlienka to je prejav absolútnej 100% solidarity ľudí ľuďom.
  Samozrejme za podmienky, že to bude platiť na celé obyvateľstvo Slovenska na všetkých od 0 do X rokov na všetkých cca 5,417 mil. Slovákov. Je tu ešte jedna nevyhnutná podmienka a to, že tento základný príjem musí dostať a v plnej výške aj ten, ktorý pracuje. Pokiaľ by ho nedostal, alebo len v menšej miere, už by to nebola Solidarita, ale len pridelená peňažná dávka od štátu, tak ako sa to robí dnes. a robí sa to úboho.
  Keby dával štát ( ľudia SR ) každý mesiac z našej spoločnej kasičky každému bez výnimky 10 €, tak to by bola 100% solidarita. Teraz je už len otázka, či dal štát menej než mohol, alebo viac než mohol. Aj na to mám svoj názor o akú sumu by malo ísť. Zatiaľ pracujem na vlastnej štúdii, tak že o tom neskôr.

  Prajem Vám pekný deň páni. S pozdravom, Ladislav.

 42. Juraj’s avatar

  Ladislav,

  Solidarnost nema nic spolocne s nasilnym odobratim majetku osobam statom pre ine osoby. Stale sa vyhybate komentaru na to ci je to otroctvo alebo nie. Ja tvrdim ze ano. Solidarnost sa neda vynutit. Inak to o com sa tu bavime je skor vynutena charita ako solidarnost (solidarnosc).

  Je to otazka studia ludskej povahy. Kazdy je iny, niekto sa viac zamierava na pomoc inym, niekto nie. Nikto nie je rovnaky, ludia maju (alebo nemaju) talent na rozne veci, odlisne vyzeraju, niektori sa narodia v bohatsich rodinach/krajinach, ini nie. Chciet kazdemu dat rovnaku „sancu“ je jednoducho nemozne. Necudoval by som sa keby sa v ramci ZP uplatnovalo progresivne zdanenie, ludia s vyssim prijmom by platili viac. Je to to iste ako keby sme teraz napadli niektoru z bohatsich krajin, pretoze maju viac nerastnych bohatstiev atd. a dozadovali sa nasho „fair share“. Tuto logiku mi nemozete vyvratit nech sa akokolvek snazite.

  http://www.youtube.com/watch?v=k2Kg2SvsI8Q

  I love freedom, what about you?

 43. Ladislav’s avatar

  Zdravým Vás p. Juraj.

  Násilné odobratie majetku je neospravedlniteľné zlo. S tým s Vami plne súhlasím. Ale ja nechcem a netvrdím, že tu ma niekto niekomu niečo násilne odobrať a dať to druhému.
  To môžme tvrdiť o všetkých daniach, lebo tie zodpovedajú násilnému a nadmernému odobratiu hodnôt ľuďom, ktorý ťažko pracujú, aby tieto hodnoty vytvorili. Ale keď že je tento násilný čin riadne uzákonený nikto za tú zlodejinu páchanú na ľuďoch, do basy nepôjde.
  Rozdiel medzi daňami a solidaritou je v tom, že dane sa určite ne pre rozdeľujú pre všetkých a rovnakým dielom. Solidarita je rovnaký kus koláča, pre každého rovnako.

  Teraz mi poviete, že by to bolo veľmi ne spravodlivé, keď každý platíme inú výšku sumy dani.
  Áno bolo, lebo už len samotné platenie daní je totálna hovadina.
  Ľudia by vôbec nemali platiť dane. Daň za niečo to je ako trest za niečo. Samozrejme je potrebné sa zložiť na veci verejné, ale nie ako daň, ale ako príspevky do fondu rozvoja spoločnosti a fondu solidarity.
  Opäť budete namietať, že pokiaľ ten príspevok bude povinný, bude to zase len daň. Na veci verejné ( školy, súdy, nemocnice atď. ) sa poskladať musíme. Kto nechce nech nedá, ale nech zabudne na vzdelanie, právo a lekársku starostlivosť. Ale fond solidarity a z neho poskytovaný ZP, by som videl ako poistku, že od hladu určite neumriem.

  Problém je v tom že už desiatky rokov fungujeme v tomto totálne absolútne chorom peňažnom úrokovom systéme. I keď aj v tomto chorom systéme sa dá a musí zaviesť ZP.
  Úrokový systém nespôsobuje rast ekonomiky ako si všetci myslia, práve naopak spôsobuje iba kolapsy a krízy.
  Všetky komerčné banky, SB, MMF, Wall street, finančné trhy, peňažné fondy, by som zrušil a ich zamestnancov a najmä majiteľov poslal makať k lopate do konci ich mizerného života. A to by bol pre nich ešte ten naj miernejší trest.

  Celkovo celí kapitalizmus, tak ako je dnes definovaný a chápaný, by som
  zrušil. Kapitalizmus v dnešnom chápaní je také isté svinstvo, ako socializmus, komunizmus či fašizmus. Ak nie ešte horší.

  Keby ľudia chápali, že jediný reálny kapitál je ľudská práca, tak by nám bolo sveta žiť.
  Nie úspory, ale ľudská práca je reálny kapitál !!!!!!

  A na záver ešte jednu vetu.
  Sporenie je najväčšia chyba, akú ľudstvo môže robiť a stále robí. Svojím sporením t.j. sedením na peniazoch ( v tom to sú špička najmä banky ), brutálne brzdia rozvoj ekonomiky a teda rozvoj a vývoj samotného ľudstva.
  Bohužiaľ sú k tomu donútený súčasným chorým peňažným systémom a demagógiou, že úsporami sa tvorí toľko potrebný kapitál.

  Jedinou pravdou, je že jediný reálny kapitál je ĽUDSKÁ PRÁCA !!!!!!!!!!!

 44. Juraj’s avatar

  Ladislav,

  Som rad ze sa zhodneme na daniach.

  „Na veci verejné ( školy, súdy, nemocnice atď. ) sa poskladať musíme“
  Preco su skoly, nemocnice a pod. podla niektorych automaticky veci verejne ktore musia byt spravovane statom? Vsak medzi nemocnicou, obchodom s jedlom ci auto opravovnou nie je ziadny rozdiel – su to sluzby ktore musi niekto vyprodukovat – ludia ktori tam pracuju.

  Kapitalizmus este ludstvo nenazilo (mozno tak v 18-19. storoci v USA), stale sa potacame medzi socializmom a tyraniou. Kapitalizmus ci socializmus nemozete zrusit, mozete iba zrusit vlady ktore tieto ideologie propagaju a sledovat ako sa spolocnost vyvinie.

  Sporenie je nevyhnutne. Usporene prostriedky su odlozenou spotrebou. Vznikaju tym ze biznis produkuje zisk, zisk je signal ze vykonavana cinnost je efektivna a ma sa v nej pokracovat. Ludia na zaklade vlastnych potrieb uvazia co kupia, kde si objednaju sluzby a pod. Tymto sposobom sa v slobodnej spolocnosti rozhoduje o tom kto bude prosperovat a kto nie.
  Momentalny system ja nastaveny tak ze sa nespori, takmer vsetko je zalozene na dlhu (peniazoch vytvorenych z nicoho). Banky nie su spicka v sedeni na peniazoch ani omylom – ich jedinym cielom je pozicat maximum penazi v ramci zakonov. Vacsinou su ich rezervy iba okolo 10%, cize zo 100 EUR pozicaju 90 a 10 nechaju ako rezervu. Cize skutocne uspory tvoria momentalne velmi malu cast pozicanych penazi.
  To ci niekto zije pod pomery ktore si moze dovolit aby si uzil viac v buducnosti je sucastou ludskeho spravania.
  Nedostatok sporenia sa prejavuje aj napr. tym ze ak tzv „baby boom“ generacia nesetrila na svoj dochodok (momentalne ak aj setrila tak inflacia im hodnotu zredukuj na minimum), generacia ktora by sa mala svojou produkciou o nich starat to nemusi zvladnut pretoze ich je proste menej.

  Juraj

 45. Machoris’s avatar

  Zajímavé… Je to nový trend. Našťastie sú aj firmy ktoré maju odvahu aj nieco robit v tomto smere…

  BW FIN – SK, s. r. o. http://bwfin.eu

  Bezúročná ekonomika – alternatíva k súčasnému finančníctvu….

  Túžite po vlastnom bývaní? Nechcete platiť vysoké úroky bankám? Máme riešenie! Výstavba rodinných domov a bytoviek na splátky s 0% navýšením! Výstavbu rodinných domov realizujeme striktne v našej vlastnej réžii. Výstavba rodinných domov a bytoviek na splátky s 0% úrokom!
  Byty a domy, ich výstavba, alebo rekonštrukcia na splátky bez úrokov. Splátkový predaj domov a bytov. Hypotéka na dom s 0% úrokom. Bezúročná, pôžička na dom. Pôžička na dom a byt. Výstavba domov, bytov a ich rekonštrukcia na kľúč, pôžičkou a s 0% úrokom. Výstavbu realizujeme z vlastných finančných zdrojov.

  Už máte pozemok a chcete začať výstavbu domu alebo sa len pustiť do rekonštrukcie? Bojíte sa hypotéky? Máme riešenie! Postavíme alebo opravíme váš dom na kľúč. Pôžičku vám poskytneme priamo my! Na splátky vám dáme dostatočne dlhý termín a 0% úroky!

 46. Ladislav’s avatar

  Zdravým všetkých vo spolok.

  Tak som navštívil stránku spoločnosti BW FIN – SK a celú som si ju 2x krát prečítal.
  Mám s nej takýto pocit.
  Nechcem byť na nich zlí, ale z celej ich bez úrokovej ponuky na výstavbu mi vychádza to, že financovanie samotnej výstavby je uskutočňované priebežne z peňazí, ktoré ľudia musia platiť od podpísania zmluvy + základný nemalí poplatok, ktorého výška záleží na veľkosti stavby.
  Tzn. že tam nie je naozaj žiadny úrok, ale ani úver, ktorý by niekto bez úročne poskytol ( myslím spoločnosť BW FIN – SK ).
  Peniaze za ktoré sa stavba nehnuteľnosti uskutočňuje, je objem peňazí, na ktoré sa dopredu a priebežne skladajú nový potencionálny majitelia budúcich nehnuteľností.
  Nie je to nič nelegálne, ale kto a ako mi zaručí, že po mojom 1,5 ročnom splácaní firma nevyhlási bankrot? Tým pádom sú moje peniaze fuč.
  Je proti tomuto spoločnosť poistená? Nikde som to na ich stránke nenašiel.
  Inak sa mi to veľmi páči, aj si človek musí počkať na svoj dom možno až dva roky, čo podľa mňa zužuje počet záujemcov, ale na druhej strane, keď viete ako dnes ošklbávajú banky na úrokoch, tak je to, alebo môže byť dobrá alternatíva, ako sa dostať k bývaniu.

 47. Juraj’s avatar

  Vsak kontakt tam je, mozete im zavolat 🙂

  Okrem toho risku s bankrotom je tu este taka moznost ze ich cena je vyssia o ten urok ktory je v nej zaratany a oficialne deklaruju ze urok neziadaju.

  J.

 48. Juraj’s avatar

  Dobry clanok pre pochopenie sucasneho financneho systemu:

  http://finweb.hnonline.sk/c3-40684060-kP0000_d-kolaps-financneho-systemu-je-nevyhnutny

  Nie existencia uroku ale system je to co treba zmenit.

 49. Haku’s avatar

  Juraj, aj úrok treba zrušiť. Stále obhajujete súperenie a okrádanie jedného druhými. Aj keď v menšom.

1 · 2 ·

Komentáre sú teraz uzatvorené.