LETS – ekonomický systém daru

LETS umožňuje, aby ľudia pokračovali v obchodovaní či v práci bez toho, aby museli čakať na akési sociálne „mazivo“ v podobe peňazí. Každý vytvára svoju vlastnú menu. Ľudia môžu pokračovať v obchodovaní tak dlho, pokiaľ je to pre nich výhodné. Vďaka tomu sa môže miestna ekonomika rozhýbať aj vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna hotovosť.


Problém peňazí

Sholom Aleichem, židovský spisovateľ a humorista, raz napísal: „Peniaze sú okrúhle, chytro sa rozkotúľajú.“ Konvenčná peňažná ekonomika je prevažne dielom priemyselnej revolúcie a doteraz nebola prispôsobená meniacemu sa chápaniu sveta v prichádzajúcom informačnom veku. Nedostatky súčasnej ekonomiky sú čoraz viac zreteľné.

Peniaze boli vynájdené na to, aby odstránili najväčší nedostatok výmenného obchodu – pôvodného spôsobu obchodovania, v ktorom bolo často ťažké nájsť niekoho, kto mal záujem o tovar a na druhej strane mal čo ponúknuť svojmu potenciálnemu obchodnému partnerovi. Peniaze tento problém vyriešili, zároveň však priniesli nový problém, ktorý spočíva v tom, že ich množstvo je vždy obmedzené. V peňažnej ekonomike sa nemusíte trápiť, čo získate ako protihodnotu za ponúknutý tovar, pretože všetci platia hotovosťou. Avšak keď nemáte peniaze, nikto s vami obchodovať nebude.

Vďaka tomu vznikajú problémy so sociálnou starostlivosťou (rozdeľovanie bohatstva tak, aby chudobní ľudia mali nejaké peniaze na prežitie), získaním úveru, úrokovými sadzbami, infláciou atď. Tieto problémy vyvstávajú z myšlienky, že množstvo peňazí v obehu je obmedzené a preto môžeme spoplatňovať každú manipuláciu s nimi. Dokonca máme hazardné hry ako ruleta či bingo, v ktorých ľudia hrajú s číslami a priebeh hry potom určuje, kto peniaze „získal“ a kto ich „stratil“.

Problém práce

V moderných priemyselných spoločnostiach sa v ostatnom desaťročí často poukazuje – aj keď s malým účinkom – na problém s definíciou pojmu „práca“. Práca je obvykle chápaná ako niečo, čo vytvára peniaze, a tak sa podporujú činnosti, ktoré sú negatívne a škodlivé pre životné prostredie, spoločnosť alebo ľudské duše. Naopak, mnoho užitočných, pozitívnych a konštruktívnych činností, ktoré ľudia robia, nie sú považované za prácu, pretože nezarábajú peniaze.

Dlho pretrvávajúcim problémom je, že mnohé namáhavé činnosti vykonávané ženami sú neplatené (napr. domáce práce) a tak nespadajú do obvyklého chápania pojmu „práca“ a v súčasnom ekonomickom systéme nie sú ohodnotené. Tento jav je síce sexistický a nespravodlivý, ale, ako sa ukazuje, je aj veľmi odolný voči akejkoľvek zmene.

Napokon, narastajúca mechanizácia priemyslu znižuje hodnotu práce, ktorá je k dispozícii a sťažuje možnosť zarobiť si na prežitie. Nič nerieši skutočnosť, že mechanizácia odstraňuje menej výkonné výrobné postupy a jednotvárne a dušu ubíjajúce práce. Riešením je zmeniť chápanie pojmu “práca” a pravdepodobne hneď potom budeme musieť zmeniť aj chápanie pojmu „peniaze“.

LETS – prichádzajúca ekonomika: teória

LETS umožňuje, aby ľudia pokračovali v obchodovaní či v práci bez toho, aby museli čakať na akési sociálne „mazivo“ v podobe peňazí. Každý vytvára svoju vlastnú menu. Ľudia môžu pokračovať v obchodovaní tak dlho, pokiaľ je to pre nich výhodné. Vďaka tomu sa môže miestna ekonomika rozhýbať aj vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna hotovosť.

Hlavnou myšlienkou je, že pri akejkoľvek interakcii jednotlivca so spoločnosťou vzniká výroba aj spotreba. Obe tieto role sú dôležité pre ekonomické fungovanie spoločnosti; musia existovať ľudia, ktorí spotrebujú viac ako vytvoria, alebo ktorí nie sú zákazníkmi tých, ktorí vytvoria viac ako spotrebujú. Byť sieťovým spotrebiteľom nie je spoločensky nežiadúce; naopak, očakáva sa účasť skutočne veľkej časti spoločnosti (mladí aj starí, rovnako dobre ako študenti alebo postihnutí).

V LETSystéme každý člen komunity súhlasí so zverejnením svojej ponuky zručností a služieb podľa vlastného výberu, pričom komunita tiež ponúka na odplatu služby každému členovi. Niekoľko ľudí vykonáva administratívne funkcie ako vedenie účtovníctva, vyhlasovanie výsledkov hospodárenia, vydávanie spravodajstva a adresára ponúk a dopytov zručností a služieb vnútri komunity.

LETS v príkladoch – krok za krokom

Ste nový člen miestnej LETS skupiny a rozhodli ste sa kúpiť tašku jabĺk od iného člena s použitím LETS jednotiek. Dohodnete sa na cene jabĺk (napr. 10 jednotiek) a vyplníte oznamovací lístok pre potvrdenie transakcie. Príjemca potom vhodí lístok do najbližšej LETS-schránky (alebo ho zašle administrátorovi).

Teraz máte voči komunite záväzok 10 jednotiek a komunita má záväzok 10 jednotiek voči predávajúcemu. Súhlasíte s tým, že ostatní členovia komunity sa v budúcnosti budú pokúšať pomôcť vám „zarobiť si“ tých 10 jednotiek a komunita ako celok súhlasí s tým, že predávajúci sa bude pokúšať svoj kredit použiť.

Otázky a odpovede

Podlieha LETS zdaneniu a odvodom do sociálneho zabezpečenia?
Je na zodpovednosti každého občana splniť si daňové povinnosti a nahlásiť svoj príjem oddeleniu sociálneho zabezpečenia. LETS skupinu ako celok nič nezaväzuje hlásiť niekomu svoje transakcie, hoci stav účtu a obraty ktoréhokoľvek člena sú verejne prístupné alebo sú na požiadanie k nahliadnutiu. LETS jednotky nemajú skutočnú finančnú hodnotu a vo väčšine skupín nie sú voľne zameniteľnou menou. Slúžia iba ako spôsob zaznamenávania členovych záväzkov voči komunite alebo naopak. Preto ich nemožno chápať ako príjem, hoci ak používame LETS jednotky na nákup tovarov a služieb, teoreticky by sme mali nahlásiť ich peňažnú hodnotu ako príjem. Poraďte sa s vaším účtovníkom, či je to správne.

Čo ak niekto utratí mnoho LETS jednotiek a potom utečie bez splnenia záväzkov?
Táto situácia sa občas vyskytuje, ale stáva sa aj opačná situácia, keď člen opustí skupinu, ktorá má záväzky voči nemu. V oboch prípadoch nie je postihnutý jedinec, ale vždy iba skupina ako celok. Tieto nezrovnalosti sa ale po čase vyrovnávajú. Je tiež nepravdepodobné, aby bolo niekomu umožnené utratiť veľa jednotiek, ak nie je ostatnými členmi komunity považovaný za dôveryhodného.

Skutočne by som nechcel utratiť žiadne LETS jednotky skôr, kým si nejaké nezarobím.
Prečo nie? Celá myšlienka LETSystému je zbaviť sa predstavy peňazí ako nejakého obmedzeného zdroja a oživiť miestnu ekonomiku. Práve vo chvíli, keď utrácate LETS jednotky, pomáhate niekomu inému zarobiť si ich.

Nevznikne mi strata, ak predám nejakú vec za LETS jednotky?
Nie je dôvod vykonávať transakciu, na ktorej by nám vznikala strata. V takýchto prípadoch sa zvykne cena rozdeliť na časť platenú v LETS jednotkách a časť platenú v peniazoch. Tiež môžete chcieť pokryť režijné náklady, ktoré ste museli platiť peniazmi. Kedykoľvek urobíte transakciu v LETSystéme, mali by ste sa presvedčiť, že to, čo sa od vás požaduje, naozaj chcete urobiť. LETS jednotky nie sú zamýšľané ako dôvod na to, aby ste museli robiť niečo, čo v skutočnosti robiť nechcete!

Úspechy: Landsman, Maleny

LETS existuje vyše desať rokov (pozn.: písané v r. 1992) a je medzinárodne rozšírený. Jedna slobodná matka v pôvodnom kanadskom LETSystéme vyrozprávala svoj príbeh. Táto žena bola schopná vykonať všetky druhy prác okolo domu. Počas recesie varievala domácky robené mrazené lasagne pre miestnu komunitu. LETSystém jej umožnil získať veľa vecí, ktoré si predtým nikdy nemohla dovoliť. Tiež jej umožnil prispieť svojimi zručnosťami a cítiť sa hodnotným členom komunity.

Osvietenci ako Bill Mollison podporujú LETS ako živú ukážku „permakultúrnej ekonomiky“. V Austrálii sú tucty aktívnych LETS skupín. Najviac pozoruhodná je skupina v Maleny v Queenslande, v ktorej majú otvorený komunitný kreditný zväz prepojený s LETSystémom.

Zdroj: Iná ekonomika [sk]

Viď tiež:

Značky: , ,

1 komentár

  1. Guláš’s avatar

    Ako by mohli z toho profitovať mesta.napr.vytvaranie vlastných podnikov?

Komentáre sú teraz uzatvorené.