O blogu

Ciele

  • zhromaždiť riešenia problémov a alternatívne spôsoby fungovania spoločnosti od energetického zabezpečenia, cez organizáciu, až po ekonomické systémy
  • inšpirovať a motivovať jednotlivcov k pozitívnej zmene, pretože len cez nich môže nastať zmena spoločnosti k lepšiemu
  • prinášať zásadné informácie ohľadne síl a mechanizmov, ktoré bránia vzostupu spoločnosti, a dokonca ju často smerujú opačným smerom
  • nebrať veci priveľmi vážne a občas priniesť aj niečo na rozveselenie 🙂