Rozhovory s Bohom

Práve prehliadate články označené ako Rozhovory s Bohom.

Byla nebyla jedna Malá duše, která řekla Bohu: „Já vím, kdo jsem!“

A Bůh řekl: „To je báječné! Kdo jsi?“

A Malá duše vykřikla: „Já jsem Světlo!“

Bůh se zeširoka usmál a pravil: „Správně! Jsi Světlo.“

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , ,

„Dovol mi, abych ti to vysvětlil takto: Na počátku existovalo jen Jsoucno, a nebylo nic jiného. Jsoucno však neznalo samo sebe – protože Jsoucno je všechno, co bylo, a neexistovalo nic jiného. A tudíž Jsoucno… nebylo. Neboť v nepřítomnosti něčeho jiného Jsoucno není.

Jsoucno vědělo, že je vším, co existuje – to však nestačilo, neboť znalo svou dokonalou nádheru pouze rozumově, nikoli ze zkušenosti. Toužilo po prožitku sama sebe, neboť chtělo poznat, jaké to je být tak nádherné. To však bylo nemožné, protože slovo „nádherné“ je relativní výraz. Jsoucno nemohlo vědět, jaké to je být nádherné, dokud se neobjevilo to, co není.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , ,

Brzy se začnete zbavovat své primitivní kultury. Uděláte zásadní pokrok ve svém chápaní reality. Pochopíte, že vaše tradiční představy jsou falešné kvůli… DESETI FALEŠNÝM PŘEDSTAVÁM.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , ,

Pôvodne som chcel uviesť desať falošných predstáv, ale nakoniec som sa rozhodol vybrať pozitívnejšiu časť knihy.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , ,

Začnu poněkud překvapujícím prohlášením – a možná se dotknu cítění mnoha lidí. Nic takového jako Deset přikázání neexistuje.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: ,