Knihy a básne

Výťahy z kníh, krátke príbehy, rozprávky, básne, …

Proč musím (synonymum ne moci) chodit do práce (synonymum roboty), abych se uživil (synonymum almužny) a nemůžu dělat jednoduše to, co mě baví?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

My jsme

Jeden antropolog navrhl dětem z afrického kmene hru. Položil koš plný ovoce ke stromu a řekl jim, že kdo k němu doběhne jako první, vyhraje všechny sladké plody. Když dal povel ke startu, všechny děti se chytily za ruce a běžely spolu. Potom si sedly a společně jedly.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Kedysi som bol naivný. Myslel som si, že každý, kto si prečíta podobný príbeh, musí prirodzene pochopiť absurditu ekonomického systému založenom na súperení a nekonečnom raste. Čiže absurditu voľného trhu, a z neho vzniknutého dnešného kapitalizmu, alebo lepšie povedané korporátneho fašizmu. Asi som stále veľmi naivný, keď si to aj naďalej myslím. 🙂

Read the rest of this entry »

Tags:

Byla nebyla jedna Malá duše, která řekla Bohu: „Já vím, kdo jsem!“

A Bůh řekl: „To je báječné! Kdo jsi?“

A Malá duše vykřikla: „Já jsem Světlo!“

Bůh se zeširoka usmál a pravil: „Správně! Jsi Světlo.“

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Read the rest of this entry »

Tags: ,

„Dovol mi, abych ti to vysvětlil takto: Na počátku existovalo jen Jsoucno, a nebylo nic jiného. Jsoucno však neznalo samo sebe – protože Jsoucno je všechno, co bylo, a neexistovalo nic jiného. A tudíž Jsoucno… nebylo. Neboť v nepřítomnosti něčeho jiného Jsoucno není.

Jsoucno vědělo, že je vším, co existuje – to však nestačilo, neboť znalo svou dokonalou nádheru pouze rozumově, nikoli ze zkušenosti. Toužilo po prožitku sama sebe, neboť chtělo poznat, jaké to je být tak nádherné. To však bylo nemožné, protože slovo „nádherné“ je relativní výraz. Jsoucno nemohlo vědět, jaké to je být nádherné, dokud se neobjevilo to, co není.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Na stanici metra ve Washingtonu DC se posadil muž a začal hrát na housle; bylo studené lednové ráno. Hrál asi 45 minut Bachovy skladby. Během té doby, jelikož byla špička, prošlo stanicí odhadem tisíce lidí, většina z nich cestou do práce. Po třech minutách prošel kolem muž středního věku a všiml si hrajícího muzikanta. Zpomalil krok a na pár minut se zastavil, pak spěchal za svými povinnostmi. O minutu později dostal houslista svůj první dolar: nějaká žena mu hodila peníze do krabice a bez zastavení pokračovala v chůzi. Po několika minutách se někdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky a odkráčel. Evidentně spěchal do práce.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Ak deti vidia kritiku,
učia sa odsudzovať.

Ak deti žijú s nepriateľstvom,
učia sa bojovať.

Ak deti žijú so strachom,
učia sa stále niečoho obávať.

Ak deti žijú s výsmechom,
učia sa byť plaché.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, „Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvomi vlkmi.“

Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Ve fabrice byla polední přestávka a dělník si smutně rozbalil svůj sáček s obědem. „Ale ne,“ řekl hlasitě. „Zase chleba se sýrem!“
A tak to šlo druhý den, a potom třetí i čtvrtý. Spolupracovník, který vždycky to mumlání slyšel, kolegovi povídá: „Jestli nemáš chleba se sýrem rád, tak proč neřekneš ženě, aby ti připravila něco jiného?“
„Protože nejsem ženatý, ty chleby si dělám sám.“

Neosvícení nejsou schopni vidět sami sebe jako příčinu všech svých trápení.

Read the rest of this entry »

Tags:

« Older entries