Časová banka

Ľudia zapojení do systému zarábajú svoje „časové peniaze“ vykonaním určitej služby pre iného člena systému. Je tu vypracovaný zoznam ponuky služieb a zoznam potrieb členov časovej banky. Vychádza sa z tézy, že každý niečo potrebuje a každý je schopný niečo ponúknuť. V prípade potreby sa stačí skontaktovať s koordinátorom banky a tento zabezpečí vykonanie služby prostredníctvom iného člena systému, ktorý túto konkrétnu službu uviedol vo svojej ponuke. Každou strávenou hodinou v prospech niekoho iného, každý člen zarobí jeden časový peniaz (bez ohľadu na druh vykonanej práce). Nerobia sa rozdiely medzi varovaním detí alebo odbornou radou právnika.


Ľudia zapojení do systému zarábajú svoje „časové peniaze“ vykonaním určitej služby pre iného člena systému. Je tu vypracovaný zoznam ponuky služieb a zoznam potrieb členov časovej banky. Vychádza sa z tézy, že každý niečo potrebuje a každý je schopný niečo ponúknuť. V prípade potreby sa stačí skontaktovať s koordinátorom banky a tento zabezpečí vykonanie služby prostredníctvom iného člena systému, ktorý túto konkrétnu službu uviedol vo svojej ponuke. Každou strávenou hodinou v prospech niekoho iného, každý člen zarobí jeden časový peniaz (bez ohľadu na druh vykonanej práce). Nerobia sa rozdiely medzi varovaním detí alebo odbornou radou právnika.

Tento „peniaz“ putuje na konto člena, alebo je možné ním zaplatiť ďalšiu službu vykonanú iným členom časovej banky alebo zaplatiť servis, tovar, služby inštitúcie, ktorá je do systému zapojená. Prípadne je možné ho darovať nejakému starému alebo chorému členovi systému, ktorý nemá veľa možností tieto peniaze zarobiť. V niektorých systémoch je možné nimi platiť určitú časť nájomného, alebo nimi odčiniť nejaký prehrešok proti zákonu.

Časová banka teda uschováva a spravuje časové peniaze, ktoré ľudia zarobili prostredníctvom pomoci iným ľuďom alebo svojej komunite. Časové peniaze každého člena sú uschované na jeho osobnom účte. Koordinátor banky spája ľudí, ktorí potrebujú pomoc, s ľuďmi, ktorí môžu túto pomoc zabezpečiť. Bankár taktiež monitoruje stav účtov jednotlivých členov, o čom ich pravidelne informuje.

Časové peniaze nie sú tradičnými peniazmi, nie je ich teda možné zameniť za klasické peniaze (národnú menu) – sú alternatívnym platidlom.

Uprednostňuje sa, ak sú považované za systém dobrovoľníctva, kde dobrovoľník má možnosť za svoju prácu niečo získať a použiť to vo svoj prospech.

Prečo je časová banka dobrý nápad?

  • Čas strávený v prospech iného má vždy rovnakú hodnotu. Bez ohľadu na to, či sa pôjdete prechádzať so susedovým psom, pomôžete pri písaní domácich úloh alebo poskytnete právnickú radu.
  • Všetci majú niečo, čo radi robia a môžu ponúknuť niekomu, kto túto službu alebo pomoc potrebuje.
  • Veľa ľudí má množstvo času a chcú ho zmysluplne zúžitkovať. Mnohí sa chcú cítiť užitoční, mnoho ľudí má pocit zbytočnosti a cítia sa nevyužití. Majú množstvo schopností a zručností, ktoré zostávajú nevyužité a nepovšimnuté. Časová banka je možnosť ako týchto ľudí zaangažovať a vrátiť im pocit užitočnosti.
  • Miestne úrady a organizácie, môžu využívať časové peniaze pri predaji služieb a servisu, ktorý zabezpečujú miestnym obyvateľom. Tieto môžu byť pre nich neporovnateľne užitočnejšie ako naozajstné peniaze.
  • Časová banka dokáže zaangažovať ľudí, ktorí by sa nezapojili do „tradičného“ dobrovoľníctva.
  • Systém je veľmi užitočný pre budovanie zdravých komunít, sociálneho kapitálu a znižovania kriminality.

Kde je možné časové banky nájsť?

Myšlienka vznikla vo Veľkej Británii, ale prvýkrát sa overila v USA, kde je dnes viac ako 200 systémov po celej krajine. Myšlienka sa rozšírila do Japonska a späť do Veľkej Británie, kde získava veľkú popularitu. Časové banky fungujú popri komunitných centrách, nemocniciach, školách, knižniciach, sociálnych úradoch…

Rozdiel medzi LETS a Časovou bankou

LETS rovnako ako časové banky používa čas a výmenu ako jeden zo základných prostriedkov platby. V rámci oboch systémov existuje množstvo rozličných projektov. Každý LETS a každá časová banka môže byť teda iná. V zásade sa dá ale povedať, že základný rozdiel je nasledovný:

  • Časové banky hodnotia čas každého rovnocenne. Darujete hodinu a hodinu aj prijímate, nezáleží na tom, akú službu požadujete a aké schopnosti sú potrebné na jej uspokojenie – tento fakt časové peniaze nikdy neberú do úvahy. LETSystémy niekedy tiež fungujú na tomto princípe, obyčajne ale každý člen sám stanovuje cenu svojej služby, ktorá sa odvíja od trhovej ceny.
  • Časové banky sú skôr doplnok už fungujúcich organizácii – komunitných centier, škôl, nemocníc, klubov dôchodcov… LETS sa viac sústreďuje na budovanie alternatívnej ekonomiky.
  • Časové banky spájajú ľudí prostredníctvom koordinátora projektu, členovia LETS sa oslovujú priamo medzi sebou. Obyčajne majú vypracovaný zoznam členov a služieb, na základe ktorého o sebe členovia vedia a nepotrebujú koordinátora.
  • Časové banky majú obyčajne aspoň jedného plateného zamestnanca. Väčšina projektov LETS funguje na čisto dobrovoľníckej báze.

Prvá časová banka na Slovensku bola otvorená začiatkom februára 2001 v Rajeckých Tepliciach a väčšinu jej členov tvoria deti.

Zdroj: Iná ekonomika [sk]

Viď tiež:

Značky: , ,