Ekonomika

Práve prehliadate články označené ako Ekonomika.

Film ako prvý poskytuje komplexnú analýzu globálnej finančnej krízy, ktorá v roku 2008 spôsobila miliónom ľudí stratu práce a domovov. A takmer sa vyvinula do globálneho finančného kolapsu. Obsahuje rozsiahle rozhovory s kľúčovými finančnými zasvätencami, politikmi, novinármi a akademikmi.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , , ,

Druhé pokračovanie filmu Peniaze ako dlh prináša ďalšie preskúmanie podstaty neudržateľného finančného systému, prehľad konceptov peňažnej reformy a informácie o ďalších možnostiach, ako používať peniaze tak, aby slúžili svojmu účelu.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , , , , ,

Film The Money Fix ponúka kritický pohľad na súčasný spoločensko-ekonomický systém postavený na nepretržitom boji o nedostatkový zdroj zvaný peniaze. Presvedčivo poukazuje na nezmyselnosť umelého vytvárania nedostatku, na jeho vplyv na správanie ľudí, na význam spolupráce v porovnaní s dnes preceňovaným súťažením na trhu, na úskalia zamestnaneckého systému deľby práce. Z pohľadu permakultúry je zaujímavé porovnanie spoločenského systému s prírodným ekosystémom, hľadanie rozdielov a súvislostí. Film ďalej prilbižuje problematiku komunitných a doplnkových menových systémov v teórii aj v praktických ukážkach. Vo filme sa objavujú osobnosti ako Noam Chomsky, Hazel Henderson, Michael Linton, Bernard Lietaer, Michael Albert a mnohí ďalší.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , , , ,

Základný príjem nie je všeliek na problémy celej spoločnosti, ale oddeľovanie príjmu od práce je dôležitým krokom pre jej ozdravenie a teda pre lepšiu budúcnosť. Jedným z dôležitých fenoménov, ovplyvňujúcich život v našej spoločnosti je strach. Strach z toho, že stratíme zamestnanie, že nebudeme mať na bývanie, na stravu pre seba, pre deti, na splátky… Pre tento strach sme ochotní robiť nezmyselné veci, poslúchať nezmyselné príkazy, dodržiavať nezmyselné pravidlá, ochotní sa nechať ponižovať. Základný príjem môže dať človeku určitú istotu a tým i väčšiu slobodu a dôstojnosť. Zbavenie sa existenčného strachu a zdôraznenie ľudskej dôstojnosti v celonárodnom meradle je niečo, čo zmení atmosféru v celej spoločnosti.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , , , ,

Jediná banka, ktorá na Slovensku razí politiku nulových poplatkov, je tzv. virtuálna banka s názvom mBank. Jej negatívom ale je, že stále neumožňuje zahraničné transakcie. V niektorých krajinách je ale bežné aj pre tzv. kamenné banky, že majú poplatky zadarmo.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: ,

Bez ohľadu na to, ako to prijmeme, podľa všetkého sa zdá, že rok 2010 bude z ekonomického hľadiska ešte horší v porovnaní s rokom 2009. Nezamestnanosť sa bude zvyšovať. Bude rásť počet rodín a jednotlivcov, ktorí budú mať hlboko do vačku. Preto sme sa rozhodli pre vás pripraviť sériu stručných motivačných článkov zameraných na základy ekonomickej gramotnosti. Tento prvý z nich bude nabádať k striedmosti, k antikonzumizmu, ktorému „vyspelý“ svet podľahol. Väčšina odborníkov sa totiž chladne domnieva, že ľudia disponujú dostatkom financií, len ich iracionálne míňajú a tak sa dostávajú do úzkych. Takže nech nasledujúce rady v bodoch sú pre vás inšpiráciou. Je na vás, čo si vezmete k srdcu.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: ,

Dnes nelze než tuto animovanou „redbullovskou“ paralelu moderní společnosti doporučit ke zhlédnutí každému. V dětsky prostoduché malůvce je shrnut princip fungování americké, ale dnes už prakticky jakékoli západní společnosti, která se doslova přejedla svobody. Stala se pyšnou. Netečnou ke svému okolí, životnímu prostředí i lidem samotným. Nechala se přesvědčit o iluzi nekonečného pohodlí života v rádoby svobodné konzumní společnosti. Dala korporacím a státům, těm, kteří vládnou světu peněz, moc ovládat a směrovat vzdělávacím systémem indoktrinovanou společnost Velké podobenství o malých lidech.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , , ,

Ak chceš dobro, konaj dobro

Otázka, či chceme starý alebo nový ekonomický systém, už dávno nie je aktuálna. Starý systém sa ukončí sám, a to už skoro.

Ide teda o iné rozhodnutie: Chceme sa všetci „potopiť“ so starým systémom alebo chceme TERAZ vytvoriť Prirodzenú ekonómiu a TERAZ urobiť všetko pre jej pokojný a „nežný“ prechod?

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , ,

„Technológia nebola nikdy problémom,“ povedal Very, „problém, ktorý sme museli riešiť, bol v myslení obyvateľov a v hospodárstve. Nedostatkové myslenie, t. j. myslenie, že na svete nie je dosť pre každého, viedlo našich predkov k tomu, že si vymysleli hospodársky systém založený na konkurenčnom boji. Teraz je naše spolužitie a samozrejme aj naše hospodárstvo poznačené nadbytkom, bohatstvom a láskou k prírode a ku všetkému, čo existuje.“

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , ,

Ľudia zapojení do systému zarábajú svoje „časové peniaze“ vykonaním určitej služby pre iného člena systému. Je tu vypracovaný zoznam ponuky služieb a zoznam potrieb členov časovej banky. Vychádza sa z tézy, že každý niečo potrebuje a každý je schopný niečo ponúknuť. V prípade potreby sa stačí skontaktovať s koordinátorom banky a tento zabezpečí vykonanie služby prostredníctvom iného člena systému, ktorý túto konkrétnu službu uviedol vo svojej ponuke. Každou strávenou hodinou v prospech niekoho iného, každý člen zarobí jeden časový peniaz (bez ohľadu na druh vykonanej práce). Nerobia sa rozdiely medzi varovaním detí alebo odbornou radou právnika.

Čítať zvyšok tohto článku »

Značky: , ,

« Staršie príspevky