Vegetariánstvo

You are currently browsing articles tagged Vegetariánstvo.

Ekologie

(Nauka o vzájemných vztazích organismů v přírodě.) Bezohledným kořistnictvím člověka jsou vztahy mezi jednotlivými organismy velmi poškozovány, samozřejmě k jeho vlastní škodě, neboť člověk je sám součástí přírody. Jako taková součást tak páchá vědomou sebevraždu. Vegetariáni a zvláště vegani svou větší (i když, samozřejmě, nikoli zcela dokonalou) ohleduplností k některým živým organismům pomáhají přirozené vztahy a rovnováhu života uchovávat.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

2 hektary půdy uživí:

  • 1 člověka konzumujícího masitou stravu
  • 14 vegetariánů (kteří jedí i mléčné výrobky a vajíčka)
  • 50 veganů (jedí jen rostlinnou stravu)

Read the rest of this entry »

Tags: , ,