Filozofia

You are currently browsing articles tagged Filozofia.

Mám sen, že jednoho dne na rudých svazích Georgie se synové bývalých otroků bratrsky sesednou k jednomu stolu se syny bývalých otrokářů. Mám sen, že jednoho dne dokonce i stát Mississippi, stát, který umdlévá v horku nespravedlnosti, který padá horkem útisku, se promění v oázu svobody a spravedlnosti.

Mám sen, že jednoho dne mé čtyři děti budou žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle svého charakteru. Dnes mám svůj sen!

Read the rest of this entry »

Tags: ,

 • Fakt, že kdykoli a kdekoli se objeví taková forma vlády, která je destruktivní vůči životu, svobodě a harmonii, pak je přímo organickou povinností mladých príslušníků tohoto živočišného druhu přetvořit starý systém a vytvořit nové společenské struktury. Takové struktury, jež své základy postaví na principech vhodných k ochraně bezpečnosti, štestí i harmonie všech cítících a vnímajících bytostí. Je to boj sil života proti silám destrukce.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Skupina vysokoškolských absolventov so závideniahodnými kariérami prišla na návštevu za svojím profesorom z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na sťažnosti na stres doma i v práci.

Profesor ponúkol svojim študentom kávu, odišiel do kuchyne a vrátil sa s konvicou a zbierkou najrôznejších šálok – porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia. Keď už všetci sedeli so šálkou kávy, profesor povedal:

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Reakcia náčelníka kmeňa Duwašimov Seattla z roku 1854 na výzvu prezidenta Spojených štátov amerických Franklina Pierca na odkúpenie pôdy.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

„Znalosť nie je to isté, čo múdrosť. Znalosť je vedieť ako, múdrosť je urobiť to.“

„Môžeš prežiť trebárs aj celý život bez toho, aby si sa zobudil.“

„Nie je nič ušľachtilejšie, než služba ostatným.“

„Ľudia sa boja toho, čo je vovnútri. A pritom je to jediné miesto, kde nájdu všetko.“

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

 1. Kritické množstvo
  V našej civilizácii dochádza k novému duchovnému prebúdzaniu, k prebúdzaniu spôsobenému tým, že kritické množstvo jedincov prežíva svoj život ako duchovný vývoj, ako cestu, po ktorej nás vedú tajomné súvislosti, koincidencie a náhody.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

 1. Pretože ak sú v našom živote a budú, tak väčšina ľudí pracuje a bude pracovať nie pre všeobecné blaho a dobro všetkých, ale preto, aby zarobili čo najviac pre seba. Z práce (v lepšom prípade) sa tak stáva prostriedok na získanie ich čo najväčšieho množstva, prestáva sa vnímať ako možnosť pomoci a vyjadrenia svojej tvorivosti a dávania jej výsledkov s láskou iným. Je jednoduché stratiť tento pravý zmysel práce, pokiaľ sa pracuje (otročí) od rána do večera a neostáva čas na iné veci. A väčšine to hlavné uniká: Z moci a majetku šťastie nevzniká!

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

 1. Procházej klidně kolem hřmotu a shonu tohoto světa a pamatuj si jaký klid lze nalézt v tichu.
 2. Pokud je to možné abys ztratil/a svojí tvář, žij se všemi ve shodě.
 3. Svoji pravdu vyjadřuj klidně a jasně, ale vyslechni také jiné až do konce, i omezené a nevědomé – oni mají rovněž právo se vyjádřit.
 4. Svůj čas neztrácej ve společnosti lidí hlučných a agresivních – oni jsou totiž duševním týráním.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Čtyři světla, zažehnutá z velkého ústředního ohně, jsou krása, pravda, síla a láska.

 1. Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
 2. Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
 3. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
 4. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Newer entries »