Hippies – Deziderata

 1. Procházej klidně kolem hřmotu a shonu tohoto světa a pamatuj si jaký klid lze nalézt v tichu.
 2. Pokud je to možné abys ztratil/a svojí tvář, žij se všemi ve shodě.
 3. Svoji pravdu vyjadřuj klidně a jasně, ale vyslechni také jiné až do konce, i omezené a nevědomé – oni mají rovněž právo se vyjádřit.
 4. Svůj čas neztrácej ve společnosti lidí hlučných a agresivních – oni jsou totiž duševním týráním.


 1. Procházej klidně kolem hřmotu a shonu tohoto světa a pamatuj si jaký klid lze nalézt v tichu.
 2. Pokud je to možné abys ztratil/a svojí tvář, žij se všemi ve shodě.
 3. Svoji pravdu vyjadřuj klidně a jasně, ale vyslechni také jiné až do konce, i omezené a nevědomé – oni mají rovněž právo se vyjádřit.
 4. Svůj čas neztrácej ve společnosti lidí hlučných a agresivních – oni jsou totiž duševním týráním.
 5. Budeš-li sám/sama sebe porovnávat s jinýmy, můžeš se stát domýšlivým/livou a nahořklým/lou, neboť vždy najdeš lidi horší a lepší, než jsi sám/sama.
 6. Ať jsou Ti zdrojem radosti Tvé sny a plány.
 7. Svou práci vykonávej od srdce, ať je jakkoli skromná, neboť ona je tvým skutečným majetkem v proměnlivých životních osudech.
 8. Buď opatrný/á v tom, do čeho se pouštíš – na světě je totiž plno podvodů.
 9. To ať Ti však nezakryje opravdovou cnost, mnoho lidí směřuje ke vznešeným ideálům a všude je život plný hrdinství.
 10. Buď sám/sama sebou.
 11. Zvlášť se nepřetvařuj a k lásce nepřistupuj cynicky, neboť vůči odstupu a zklamání je věčná jako tráva.
 12. Příjmej klidně co přináší stáří a mládí ztrácej důstojně.
 13. Rozvíjej duchovní sílu, aby Tě mohla ochránit v náhlém neštěstí, ale netrap se výplody fantazie.
 14. Mnoho obav se rodí z nudy a samoty.
 15. Vůči sobě buď mírný/á, ale důsledný/á.
 16. Jsi dítětem vesmíru o nic méně, než strom a hvězdy a máš právo zde být.
 17. Ať je to pro tebe srozumitelné nebo ne, Vesmír je bezpochyby na správné cestě.
 18. Žij tedy v souladu s Bohem, ať se Ti jeví čímkoliv a žij tak, ať děláš cokoli a ať jsou Tvá přání jakákoli a v tomto bláznivém světě si uchovej klid své duše.
 19. Při všech svých zklamáních, těžkostech a ztracených je totiž svět krásný.
 20. Buď pozorný/á a směřuj ke štěstí.

Max Ehrmann

Zamysli se jak dalece Tvé chování odporuje těmto myšlenkám, jak často porušuješ zákony své přirozenosti a kolik je v Tobě agresivity. Pochop, že svoboda není hulvátství a volná láska není střídání partnerů. Není důležité k čemu se hlásíš, ale uvědom si, co všechno nás spojuje a zda je důležité to, v čem se lišíme. Není podstatné jakou si vybereš cestu – stačí, když se budeš snažit nikomu nekřivdit a neužívat násilí. Vyznávej tuto zásadu ve svém životě a nauč jí i své děti.

Zdroj: Hippy [cz]

Tags: ,

Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *