Celestínske proroctvo – vhľady

 1. Kritické množstvo
  V našej civilizácii dochádza k novému duchovnému prebúdzaniu, k prebúdzaniu spôsobenému tým, že kritické množstvo jedincov prežíva svoj život ako duchovný vývoj, ako cestu, po ktorej nás vedú tajomné súvislosti, koincidencie a náhody.


9 vhľadov

(Vhľad (po nemecky Einsicht, po anglicky insight) je náhle pochopenie vzťahových súvislostí medzi prvkami prítomnými v danej situácii.)
 1. Kritické množstvo
  V našej civilizácii dochádza k novému duchovnému prebúdzaniu, k prebúdzaniu spôsobenému tým, že kritické množstvo jedincov prežíva svoj život ako duchovný vývoj, ako cestu, po ktorej nás vedú tajomné súvislosti, koincidencie a náhody.
 2. Predĺžená prítomnosť
  Toto prebúdzanie predstavuje vytváranie nového, úplnejšieho svetového názoru, ktorý nahrádza náš päťsto rokov starý záujem o svetské prežívanie a pohodlie. Napriek tomu, že táto technologická predpojatosť bola významným historickým krokom, naše nové chápanie životných koincidencií nám ukazuje skutočný zmysel ľudského života na tejto planéte a skutočnú povahu vesmíru.
 3. Záležitosť energie
  Dnes si uvedomujeme, že nežijeme v materiálnom vesmíre, ale vo vesmíre dynamickej energie. Všetko existujúce je poľom posvätnej energie, ktorú sme schopní vnímať. Naviac my ľudia môžeme prenášať svoju energiu sústredením pozornosti požadovaným smerom („kde ide pozornosť, tam ide energia“), čím ovplyvňujeme ostatné energetické systémy a zvyšujeme koincidenciu v našom živote.
 4. Boj o moc
  Ľudia sa príliš často izolujú od väčšieho zdroja energie a potom sa cítia slabý a neistý. Aby sme energiu získali, nútime iných, aby nám venovali pozornosť a tým energiu. Keď sa nám darí takto ľudí ovládať, cítime sa silnejšími, ale druhých to oslabuje a často nám odporujú. Boj o ľudskú energiu je príčinou všetkých medziľudských konfliktov.
 5. Posolstvo mystikov
  Neistota a násilie končí, keď začneme prežívať vnútorné spojenie s božskou energiou vo svojom vnútri, spojenie opisované mystikmi všetkých kultúr. Pocit optimizmu (?), živosti (?) a neustály pocit lásky sú merítkom tohto spojenia. Ak máme tieto pocity, je naše spojenie skutočné. Ak ich nemáme, potom je toto spojenie len predstierané.
 6. Prekonanie minulosti
  Čím viac sme v spojení, tým ostrejšie si uvedomujeme stratu tohto spojenia (?) obyčajne v stresových situáciách. V takýchto situáciách si môžeme všimnúť, akým spôsobom okrádame druhých o energiu. Akonáhle si túto manipuláciu uvedomíme, stane sa naše spojenie stálejším, objavíme svoju vlastnú cestu, svoje vlastné poznanie a spôsob, akým môžeme prispieť svetu.
 7. Zapojenie do prúdu
  Pochopenie nášho individuálneho poslania ďalej posiľňuje prúd záhadných koincidencií, ktoré nás vedú k cieľu. Najskôr hľadáme odpovede na otázky, potom nás sny a intuícia dovedú k odpovediam, ktoré nám synchronicky poskytne múdrosť druhého človeka.
 8. Medziľudská etika
  Výskyt rozhodujúcich koincidencií môžeme zvýšiť, ak sa budeme snažiť povzniesť každého človeka, s ktorým sa stretneme. V romantických vzťahoch si však musíme dávať pozor, aby sme nestratili svoje vnútorné spojenie. Snaha o povznesenie druhých je obzvlášť účinná v skupinách, kde každý vníma energiu ostatných. U detí je to veľmi dôležité v záujme ich bezpečia a rastu. Tým, že vnímame krásu v každej tvári, povznášame druhých na úroveň ich najmúdrejšieho ja a zvyšujeme tak pravdepodobnosť, že počujeme synchronické posolstvo.
 9. Vznikajúca kultúra
  Zatiaľ, čo všetci naplňujeme svoje duchovné poslanie, budú technologické prostriedky k prežitiu plne automatizované a my sa budeme môcť sústrediť na svoj synchronický rast. Budeme dosahovať stále vyšších energetických stavov, až sa nakoniec naše telo zmení v duchovnú formu a táto dimenzia existencie sa spojí s existenciou posmrtnou, ktorá ukončí kolobeh narodenia a smrti.

Celestínske proroctvo

Viď tiež:

Značky: , ,

1 komentár

 1. Jozef’s avatar

  pohlcuje ma myšlienka čo obsahuje 10. vhľad

Komentáre sú teraz uzatvorené.