Prečo a ako myslieť a konať ekonomicko-environmentálne

14 stručných zásad správania sa ekonomicko-environmentálne. 14 stručných zásad ako spraviť svoju vlasť krajšou a zdravšou.


14 stručných zásad správania sa ekonomicko-environmentálne. 14 stručných zásad ako spraviť svoju vlasť krajšou a zdravšou.

 1. Kupujem slovenské výrobky (najlepšie z vlastného regiónu) – podporujem tým ekonomiku regiónu, šetrím pohonnými hmotami, chránim ovzdušie pred znečistením z dopravy.
 2. Nekupujem jednorazové výrobky – chránim prírodné zdroje, nevytváram zbytočný odpad, znižujem vlastné náklady.
 3. Separujem odpad – umožním tým jeho opätovné využívanie, šetrím prírodné suroviny, zabraňujem znečisteniu ovzdušia spaľovaním, prípadne záberu pôdy skládkovaním.
 4. Nevyhadzujem odpad na zem – dbám na estetický ráz krajiny, nezamorujem pôdu, vodu a ovzdušie.
 5. Nekupujem plastové obaly (tašky, fľaše…) – chránim svoje zdravie; rozklad i spaľovanie plastov je pre životné prostredie veľmi škodlivé, obmedzená recyklovateľnosť.
 6. Kupujem výrobky v sklenených obaloch – sklo sa dá mnohokrát recyklovať a je pre ľudské zdravie neškodné, pri vratných obaloch sa nám vráti časť nákladov.
 7. Kupujem výrobky z recyklovaného papiera a neplytvám ním – pri tlači nepoužívam zbytočne veľké písmo; ak sa dá, využívam papier z jednej strany popísaný – šetrím drevo, energiu na výrobu, neznečisťujem vodu.
 8. Nekupujem nepotrebné veci – šetrím vlastné náklady, prírodné zdroje, obmedzujem vznik odpadu.
 9. Kupujem výrobky vo väčších baleniach s čím menším množstvom obalov – šetrím suroviny potrebné na ich výrobu, znižujem množstvo odpadu, ekonomicky je to viac výhodné.
 10. Kompostujem – zabránim miešaniu biologicky neškodných látok s ostatnými škodlivými látkami, nepoškodzujem pôdu umelými hnojivami, šetrím náklady na ich nákup, zvyšujem kvalitu pôdy, znižujem množstvo komunálneho odpadu.
 11. Jazdím na zemný plyn – obmedzujem vznik emisií, šetrím výdavky na pohonné hmoty.
 12. Pokazené výrobky dávam opraviť – šetrím najmä suroviny na výrobu nového výrobku, zabraňujem vzniku zbytočného odpadu.
 13. Šetrím energiami – neplytvám vodou, elektrickou a tepelnou energiou, šetrím vlastné náklady, prírodné zdroje i životné prostredie.
 14. Snažím sa presvedčiť známych, aby sa správali podľa vyššie uvedených zásad. 🙂
 15. Zdroj: Beo [sk]

  Viď tiež:

Značky: ,