Deset falešných představ

Brzy se začnete zbavovat své primitivní kultury. Uděláte zásadní pokrok ve svém chápaní reality. Pochopíte, že vaše tradiční představy jsou falešné kvůli… DESETI FALEŠNÝM PŘEDSTAVÁM.


Těchto Deset falešných představ jste si vytvořili během svého raného dětství. A každý den si vytváříte stovky dalších. Protože těmto představám věříte a protože v nich žijete, činíte je reálnými.

Samozřejmě že reálné nejsou. Přesto jste si vy­tvořili imaginární svět, v němž vám falešné představy připadají velice reálné. Proto popíráte, že to, co je falešné, je falešné, a to, co je reálné, je reálné.
To děláte už velmi dlouho.

Kulturní dědictví přechází z generace na generaci po dlouhá staletí a tisíciletí.

Vaše kulturní historie, která je založená na vašich falešných představách, produkuje mýty a znemož­ňuje vám uvědomovat si realitu.

Lidská kulturní historie říká:

 1. Bůh má plán. (Existují potřeby.)
 2. Výsledek života je nejistý. (Existuje neúspěch.)
 3. Člověk je oddělen od Boha. (Existuje nejednot­nost.)
 4. Na světě není dostatek. (Existuje nedostatek.)
 5. Něčím musíte být. (Existují požadavky.)
 6. Když ničím nejste, budete potrestáni. (Existuje poslední soud.)
 7. Trestem je věčné zatracení. (Existuje odsouzení.)
 8. Láska je tudíž podmínečná. (Existuje podmíně­nost.)
 9. Znalost podmínek vás činí nadřazenými. (Exis­tuje nadřazenost.)
 10. Neuvědomujete si, že všechny tyto představy jsou falešné. (Existuje nevědomost.)

Tyto představy vám byly vštěpovány tak dlouho, že podle nich teď žijete. „Takový už je život,“ říkáte jeden druhému.

To si říkáte už dlouhá staletí. Dlouhá tisíciletí. Na základě těchto falešných představ jste si vytvořili různé mýty a příběhy. Z některých nejznámějších se staly pojmy. Tak například…

 • Tvá vůle se uskuteční.
 • Přežití nejsilnějšího.
 • Kořist patří vítězi.
 • Narodili jste se v hříchu.
 • Odplatou za hřích je smrt.
 • Pomsta je má, říká Bůh.
 • Co nevíte, to vám neuškodí.
 • Pouze Bůh zná pravdu.

…existuje mnoho dalších, stejně neužitečných a destruktivních názorů.

Dnes však přišel čas skoncovat s předstíráním a začít přijímat realitu. To nebude snadné, protože Nejvyšší realita se liší od toho, co většina lidí ve vašem světě považuje za reálné. Budete muset žít „v tomto světě, ale budete se nad něj muset povznést“.

A jaký to má smysl, jestliže si žijete dobře? Žádný. Vůbec žádný. Jste-li se svým životem spokojeni, nemáte žádný důvod měnit svou realitu.

Toto poselství je pro lidi, kteří nejsou spokojeni se současným stavem světa.

Nyní prozkoumáme Deset falešných lidských představ jednu po druhé. Uvidíte, jak vás každá z nich nutí vytvářet na této planetě takový život, jakým dnes žijete.

Uvědomíte si, že každá představa vychází z představy předešlé. Mnohé z nich jsou si velmi podobné. To proto, že jsou v podstatě stejné. Všechny jsou pouhou variantou vaší První falešně představy. Všechny jsou větším překroucením pů­vodního překroucení reality.

Zjistíte také, že každá nová představa byla vytvo­řena proto, aby napravila vady představy předešlé. Nakonec vás unavilo napravovat chyby a tak jste se smířili s tím, že vlastně ničemu nerozumíte. A tak vznikla vaše poslední falešná představa: existuje ne­vědomost.

To vám umožnilo pokrčit rameny a přestat se snažit tuto záhadu vyřešit.

Lidská mysl se však s takovým ústupkem ne­mohla smířit na dlouho. Během několika krátkých tisíciletí – což je velice krátká doba v historii Vesmíru – jste si začali uvědomovat, že nevědomost není žádné požehnání.

Brzy se začnete zbavovat své primitivní kultury. Uděláte zásadní pokrok ve svém chápaní reality. Pochopíte, že vaše tradiční představy jsou falešné kvůli… DESETI FALEŠNÝM PŘEDSTAVÁM.

Z knihy Přijímání Boha od Neala Donalda Walscha

Viď tiež:

Na stiahnutie: Kniha Přijímání Boha

Značky: , ,