Definice Nového světového řádu

„Jedna světová vláda a jeden měnový systém, pod trvalou nevolenou dědičnou oligarchií, která se sama vybrala mezi svými ve formě feudálního systému, jako to bylo ve středověku. V této věci Jednoho světa (One World), bude populace redukována omezením počtu dětí na rodinu, nemocemi, válkami, hladomory, dokud nezbude 1 miliarda lidí, která se bude hodit vladnoucí třídě v přesně a jasně definovaných oblastech, a ta zůstane jako světová populace.

Nebude tu žádná střední třída, jenom vládci a služebníci. Všechny zákony budou jednotné v rámci právního systému světových soudů praktikujících stejný sjednocený zákoník, opírající se o policii Světové vlády a spojenou armádu k prosazování zákonů ve všech bývalých zemích, kde už neexistují žádné hranice. Systém bude na základě sociálního státu, ti kteří jsou poslušní a podřízení Světové vládě budou odměněni podmínkami k žití a ti, kteří jsou vzpurní, budou jednoduše hladovět, nebo budou prohlášeni za psance, jako cíl pro každého kdo je chce zabít. Soukromé vlastnictví zbraní všeho druhu bude zakázáno.“


Následující článek je výtah z vynikající analýzy Nového světového řádu od autora Kena Adachiho, který lze nalézt na http://educate-yourself.org/nwo/ .

Pojem New World Order (NWO) byl v proběhu věků používán mnoha politiky a je to obecný termín, používaný pro označení celosvětového spiknutí pod taktovkou velmi silné a vlivné skupiny geneticky příbuzných jednotlivců (alespoň na nejvyšších stupních), zahrnující nejbohatší lidi, nejvyšší politické představitele, elitu korporací, stejně jako členy tzv. Black Nobility of Europe (v čele s britskou korunou), jehož cílem je vytvořit jednu celosvětovou (fašistickou) vládu zbavenou nacionalistických a regionálních hranic a oddanou jejich agendě.

Poslechnětě si sionistického bankéře Paula Warburga:

„Budeme mít světovou vládu ať se vám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda tato vláda bude dosažena dobytím nebo dohodou.“ (17. února 1950, když svědčil před americkým senátem.)

Jejich záměrem je mít kompletní a úplnou kontrolu nad každým člověkem na planetě a také dramaticky zredukovat o dvě třetity světovou populaci. Zatímco jméno Nový světový řád je dnes pojem nejčastěji používan k nevázanému označování kohokoliv, kdo by mohl být zahrnutý v tomto spiknutí, rozbor toho, kdo přesně tvoří tuto skupinu je složitá a spletitá záležitost.

V roce 1992, Dr. John Coleman zveřejnil knihu Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300. (Hierarchie konspirátorů: Výbor 300). S chvályhodnou vzdělaností a pečlivým výzkumem, Dr. Coleman identifikuje hráče a pečlivě líčí NWO agendu celosvětové nadvlády a kontroly. Na straně 161 v Hierarchii konspirátorů Coleman přesně shrnuje záměr a účel Výboru 300 jako:

„Jedna světová vláda a jeden měnový systém, pod trvalou nevolenou dědičnou oligarchií, která se sama vybrala mezi svými ve formě feudálního systému, jako to bylo ve středověku. V této věci Jednoho světa (One World), bude populace redukována omezením počtu dětí na rodinu, nemocemi, válkami, hladomory, dokud nezbude 1 miliarda lidí, která se bude hodit vladnoucí třídě v přesně a jasně definovaných oblastech, a ta zůstane jako světová populace.

Nebude tu žádná střední třída, jenom vládci a služebníci. Všechny zákony budou jednotné v rámci právního systému světových soudů praktikujících stejný sjednocený zákoník, opírající se o policii Světové vlády a spojenou armádu k prosazování zákonů ve všech bývalých zemích, kde už neexistují žádné hranice. Systém bude na základě sociálního státu, ti kteří jsou poslušní a podřízení Světové vládě budou odměněni podmínkami k žití a ti, kteří jsou vzpurní, budou jednoduše hladovět, nebo budou prohlášeni za psance, jako cíl pro každého kdo je chce zabít. Soukromé vlastnictví zbraní všeho druhu bude zakázáno.“

Proč je spiknutí nezjištěno?

Obrovský rozsah a komplexní síť podvodů obklopujících jednotlivce a organizace zapojené do tohoto spiknutí je přímo úděsná, i pro ty nejvšímavější z nás. Většina lidí na toto téma reaguje s nedůvěrou a skepsí, nevědí, že byli upraveni (vymytím mozku) vlivem institucí a medií k reagování se skespí. Autor a de-programátor Fritz Springmeier (Top 13 Illuminati Bloodlines) říká, že většina lidí má zabudovaný „Slides“, který způsobí zkrat procesu kritického zkoumání v mysli, když dojde na určitá citlivá témata. „Slides“ je termín CIA pro typ podmíněné reakce, zavede myšlení osoby do slepé uličky a ukončí diskuzi nebo zkoumání tématu. Například zmínka o slově konspirace často způsobí „slide“ odezvu u mnoha lidí.

To co většina lidí věří že je „veřejné mínění“, je ve skutečnosti pečlivě budována a napsaná propaganda, určená k dosažení požadované behaviorální reakce ze strany veřejnosti. Průzkumy veřejného mínění jsou opravdu dělány s úmyslem měření toho jak veřejnost přijmá plánované programy Nového světového řádu. Velká účast v průzkumech jim řekne, že programování „zabírá“, zatímco malá účast řekne manipulátorům NWO, že musí doladit nebo přepracovat programování, dokud není dosaženo požadované odpovědi.

Způsob práce NWO

Globální spiklenci manifestují svojí agendu skrz obratnou manipulaci s lidskými emocemi, obzvláště strachem. V minulých stoletích opakovaně využili lsti, kterou výzkumník a autor David Icke charakterizoval jako Problém, Reakce a Řešení.

Technika je následující: NWO stratégové vytvoří Problém – financováním, shromažďováním a cvičením „opoziční“ skupiny – na podporu nepokoje v zavedené politické moci (suverénní země, region, kontinent), na kterou chtějí uděřit, a takto vytvoří opoziční frakce v konfliktu, který NWO sám manipulací vytvořil. V posledních desetiletích, jsou tzv. opoziční skupiny obvykle v médiích označeny jako „bojovníci za svobodu“ nebo „osvoboditelé“.

Současně je vůdce této zavedené politické moci, kde je organizován konflikt démonizován a, podle očekávání, označen jako „další Hitler“ (Saddám, Miloševič, Kaddafí, atd.). „Bojovníci za svobodu“ jsou nezřídka sestaveny z místních kriminálních živlů (t.j. KOA, obchodníků s drogami). V duchu skutečného machiavelistického podvodu, jsou stejní stratégové NWO rovněž zapojeni do skrytého vyzbrojování a poradenství lídrovi zavedené moci. (NWO vždy profituje z jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu – půjčováním peněz, ozbrojováním a dodáváním všem stranám zapojeným do války.)

Na konflikt je ve světě upozorňeno kontrolovanými sdělovacími prostředky se záplavou fotografií a video zpráv o hrůzných a krvavých krutostech, kterými trpí nevinní civilisté. Začne se křičet „Něco se musí udělat!“. A to je žádoucí reakce.

NWO loutkaři pak poskytnou řešení zasláním „mírových sil“ OSN (Bosna), nebo „koaličních sil“ OSN (Válka v zálivu) nebo bombardérů NATO, a poté pozemní jednotky (Kosovo) nebo armádu, aby „hledala zbraně hromadného ničení“, které samozřejmě nejsou nalezeny. Po instalaci už „udržovatelé míru“ nikdy neodejdou. Cílem NWO je mít kontrolované pozemní vojsko ve všech důležitých zemích nebo strategických oblastech, kde se počítá s významným odporem při převzetí země do NWO.

Kdo je NWO?

Korporační části NWO dominují mezinárodní bankéři, ropní baroni a farmaceutické kartely, stejně jako ostatní velké mezinárodní korporace. Královská rodina v Anglii, a to královna Alžeběta II. a Windsorská dynastie, (kteří jsou ve skutečnosti potomky německých rukou evropských Royalty – rodiny Saxe-Coburg-Gotha – změnil jméno na Windsor v roce 1914), jsou hráči na vysoké úrovni v oligarchii, která ovládá horní vrstvy NWO. Rozhodovací nervová centra tohoto úsilí jsou v Londýně (obtvláště City of London), Basilej – Švýcarsko a Brusel (ústředí NATO).

Organizace spojených národů, spolu se všemi subjekty pracující pod záštitou OSN, jako je například Světová zdravotnická organizace (WHO), jsou v tomto schématu hráči na plný úvazek. Obdobně NATO je vojenský nástroj NWO.

Představitelé všech hlavních průmyslových zemí, jako jsou Spojené státy, Anglie, Německo, Itálie, Austrálie, Nový Zéland, atd. (členové „G7/G8“), jsou aktivními a plně kooperativními účastníky tohoto spiknutí. V tomto století stupeň kontroly vyvíjený NWO dospěl do stadia, že jenom určití vybraní jednotlivci, kteří jsou upraveni a vyvolení, jsou hodni toho stát se premiérem nebo prezidentem země jako Anglie, Německo, nebo Spojené státy. Nezáleží na tom, zda by se prezidentem v roce 1996 stal Bill Clinton nebo Bob Dole, výsledky by byly stejné. Oba muži hrají ve stejném týmu za stejný klub. Ten kdo není v týmu, je vyřazen: t.j. prezident Kennedy, Ali Bhutto (Pákistán), Aldo Moro (Itálie). V nedávné době byli také zabiti Admiral Borda a William Colby, protože buď nebyli ochotni spolupracovat s konspirací za účelem zničení Ameriky, nespolupracovali v určitém postavení, nebo se snažili odhalit/překazit převzetí agendy.

Role NWO při utváření historie.

Většina velkých válek, politické otřesy a hospodářská deprese/recese z posledních 100 let (i starší), byly pečlivě naplánované a podnícené machinacemi těchto elit. Mezi ně patří španělsko-americká válka (1898), 1. světová a 2. světová válka, Velká deprese, bolševické revoluce v roce 1917, nárůst nacistického Německa, korejská válka, vietnamská válka, 1989-91 „pád“ sovětského komunismu, v roce 1991 války v Perském zálivu, válka v Kosovu a dvě války v Iráku. Dokonce i Francouzská revoluce byla sladěná do existence prvků NWO.

Podněcování zosnovaných válek jako záminka k hromadění bohatství může být datováno přinejmenším do 12. století, kdy jen základní skupina devíti členů řádu templářů zahájila křížové výpravy, které trvaly více než století a půl.

Jádro skupiny uvedené výše, bylo hlášeno jako ozbrojená tajná společnost nazvaná Převorství sionské, ale bylo prokázáno, že to je falešná zpráva.

V roce 1307 král Francie Filip IV. Sličný, prahnul po bohatsví a žárlil na moc Templářů. Francouzský král nařídil 13. října zatčení všech Templářů. Zatímco mnoho Templářů bylo zadrženo a mučeno, včetně jejich velmistra Jacques de Molay, mnoho dalších Templářů (dostali výstrahu) uteklo. Nakonec zabrousili do Portugalska, na Maltu (jako maltézští rytíři) a později i do Skotska. Skotské rituály svobodného zednářství, spolu s Albertem Pikem, hrají klíčovou roli při stanovení plánu pro vytvoření světové vlády.

Získávání a upevňování stále většího bohatství, přírodních zdrojů, celková politická moc a kontrola nad ostatními, jsou motivační síly, které se podílejí na rozhodování NWO vůdců. Daň za lidské utrpení a ztráty nevinných životů nejsou otázky pro tyto osoby.

Zdroj: New world order opposition [cz]

Značky: ,