Simple song of freedom

Deti spievajú pieseň mieru. Natočené v Kábule v Afganistane a Palm Springs v Kalifornii. Táto protivojnová balada je pripomenutím univerzálneho želania detí – Nechceme vojnu. Slová zložil Bobby Darin.


Pôvodné video už nie je k dispozícií, preto si vypočujte originál od Bobbyho Darina.


(Ak sa video nedá spustiť, stlačte kláves F5 a skúste to znovu. Taktiež môžete použiť priamy odkaz na video.)

Come and sing a simple song of freedom
Sing it like you’ve never sung before
Let it fill the air
Tell the people everywhere
We, the children, don’t want a war

(Poď a spievaj jednoduchú pieseň slobody
Spievaj tak ako si nikdy nespieval
Nechaj ju zaznieť vzduchom
A povedz všetkým ľuďom
Že my, deti, nechceme vojnu)

Značky: , ,