We shall overcome

„My to prekonáme, my to prekáme, jedného dňa to prekonáme“, spieva sa v piesni známej hlavne z boja za práva černochov v Spojených štátoch amerických.(Ak sa video nedá spustiť, stlačte kláves F5 a skúste to znovu. Taktiež môžete použiť priamy odkaz na video.)

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand, some day

Oh, deep in my heart

We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace, some day

Oh, deep in my heart

We shall all be free
We shall all be free
We shall all be free, some day

Oh, deep in my heart

We are not afraid,
We are not afraid,
We are not afraid, today

Oh, deep in my heart

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

Joaz Baez

Značky: , ,