Zákony

Zákon príťažlivosti

Všetko, čo chcete pritiahnuť a čo si želáte, musíte vyžarovať, byť a cítiť. Keď túžite po láske, precíťte pocit lásky k sebe samému, prejavujte lásku a buďte plný lásky. Ste veľkým magnetom. Svoje túžby a želania priťahujete k sebe jasným zámerom, emocionálnou intenzitou a aktívnym podieľaním sa na ňom. Zároveň však aj priťahujete tie negatívne energie, ktoré si vo svojom podvedomí a vedomí pripúšťate.


Zákon príťažlivosti

Všetko, čo chcete pritiahnuť a čo si želáte, musíte vyžarovať, byť a cítiť. Keď túžite po láske, precíťte pocit lásky k sebe samému, prejavujte lásku a buďte plný lásky. Ste veľkým magnetom. Svoje túžby a želania priťahujete k sebe jasným zámerom, emocionálnou intenzitou a aktívnym podieľaním sa na ňom. Zároveň však aj priťahujete tie negatívne energie, ktoré si vo svojom podvedomí a vedomí pripúšťate.

Zákon prijímania

V Biblii sa hovorí: „Vezmite si cnosť, ktorú nevlastníte a tá nech sa vašou stane“.

Podľa zákona manifestácie vesmíru sa musíte aktívne podieľať na tom, čo si želáte. Tak teda prijmite, že všetka krása, uznanie, radosť, pokoj a vitalita sa stanú vašimi. Je to predsa vaše dedičstvo.

Zákon bohatstva

Na tejto Zemi neexistuje žiadny nedostatok, obmedzenia alebo odopieranie, okrem tých, ktoré existujú v ľudskom vedomí. „Ako vo vnútri, tak aj navonok“. Zákon bohatstva je pripravený splniť každú vašu potrebu a potreby všetkých. Toto bohatstvo si však musíte vyžiadať, vizualizovať a projektovať energiu bohatstva, bez pochybností, pocitov menejcennosti alebo viny. „To čo človek cíti vo svojom srdci, tým aj je.“

Zákon moci

Stvoriteľ nám dal moc nad všetkým na tejto Zemi. To bolo úžasné požehnanie, ale zároveň aj poverenie jej riadením. Preto sme zodpovední za bezpečnosť Zeme a všetkého, čo na Zemi existuje. Všetko už vo vedomí vesmíru existuje, preto je na vás, aby ste o to požiadali. Od vás závisí, koľko si z tohto dedičstva vyžiadate. Jasnosť cieľa, sila predstavivosti, vizualizácia, sila zámeru a aktívna spoluúčasť sú nevyhnutnými prísadami k tomu, aby sme sa stali majstrami spolutvorby a nie majstrami obmedzovania.

Zákon afirmácie

Stvoriteľ povedal: „A bude svetlo“ a bolo svetlo – žiadne pochybnosti, žiadne pokusy, len dielo prostredníctvom zákona afirmácie (potvrdenie, súhlas). Vaše podvedomie a vaše vedomie akceptujú, čo si o sebe myslíte a v čo veríte, že ste. Afirmácie preprogramujú vaše podvedomie a toto dáva podnety vášmu vedomiu. Všetko, čo pre seba vyslovíte prostredníctvom afirmácie, sa stane zákonom vašej bytosti. To, kým sa túžite stať si musíte o sebe myslieť, podľa toho konať a v to veriť.

Fyzikálny zákon

Vaša duša existuje tu na Zemi vo fyzickom tele, aby stvoriteľ a veľké bytosti svetla spoznali materiálny svet. Boží odtlačok vášho nádherného fyzického chrámu ste zakódovali v takzvanom zlatom éterickom poli, ale toto zlaté pole bolo zakalené dechtovou substanciou.

Počas mnohých vekov sa tento chrám strácal v množstve všetkých tých negatívnych myšlienkových foriem a energií, ktorým ste umožnili, aby sa stali súčasťou vášho energetického poľa, vašej aury. Požadujte späť a aktivujte toto dokonalé telo, ktoré bolo pod vedením stvoriteľa navrhnuté.

Opakujte si každý deň: „Môj duch a moje telo sú čisté. Som silný/á, mladý/á, zdravý/á a plný/á vitality. Vibrujem v centre svojej bytosti, v láske a svetle.“

Nepodľahnite túžbe opustiť svoje telo. Vašou úlohou je vytvoriť opäť raj na Zemi – rajskú záhradu Eden. Tento výraz používa archanjel Michael, čo znamená „načúvať božej múdrosti“. Celá Zem bola kedysi touto rajskou záhradou, nie len jej určité časti.

(O zákone príťažlivosti pojednáva film Tajomstvo [sk] („Secret“), poznámka HK.)

Zdroj: Ezoterika [sk]

Značky: