Hymnus lásky

 1. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
 2. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.


 1. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
 2. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
 3. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
 4. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
 5. nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
 6. neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
 7. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
 8. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.
 9. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
 10. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
 11. Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
 12. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
 13. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

Biblia, Prvý list Korinťanom 13

Tags:

 1. DNA’s avatar

  Pán velí milovať i nepriateľov.

  43Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa.
  44Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,
  45aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých.
  46Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni?
  47A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania?
  48Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.

Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *