Zeitgeist – Addendum (Duch doby – Dodatok)

Dokument Zeitgeist – Addendum je druhým dokumentom od autora Zeitgeistu. V tomto filme sa snaží odhaliť zásadné príčiny spoločenskej korupcie a zároveň ponúknuť riešenie. Toto riešenie nie je založené na politike, morálke, zákonoch ani iných zaužívaných predstavách o živote spoločnosti, ale na modernom, nepoverčivom chápaní toho čo sme, a ako súvisíme s prírodou, ktorej sme súčasťou. Dokument podporuje nový sociálny systém, ktorý je aktualizovaný na úroveň dnešného poznania. Výraznú rolu v ňom zohráva celoživotná práca Jacque Fresca a projektu Venus.


Dokument Zeitgeist – Addendum je druhým dokumentom od autora Zeitgeistu. V tomto filme sa snaží odhaliť zásadné príčiny spoločenskej korupcie a zároveň ponúknuť riešenie. Toto riešenie nie je založené na politike, morálke, zákonoch ani iných zaužívaných predstavách o živote spoločnosti, ale na modernom, nepoverčivom chápaní toho čo sme, a ako súvisíme s prírodou, ktorej sme súčasťou. Dokument podporuje nový sociálny systém, ktorý je aktualizovaný na úroveň dnešného poznania. Výraznú rolu v ňom zohráva celoživotná práca Jacque Fresca a projektu Venus.


(Ak sa video nedá spustiť, stlačte kláves F5 a skúste to znovu. Taktiež môžete použiť priamy odkaz na video.)

Zdroj: Hľadanie pravdy o 11. septembri [sk]

Viď tiež:

Značky: , , ,