Filozofia a náboženstvo

Životné filozofie a duchovné učenia

Často sa stretávam s názorom ľudí, že všetko je za peniaze. Tak tu je pár vecí, ktoré si za ne nekúpite. A je ich oveľa oveľa viac. 😉

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Zákon príťažlivosti

Všetko, čo chcete pritiahnuť a čo si želáte, musíte vyžarovať, byť a cítiť. Keď túžite po láske, precíťte pocit lásky k sebe samému, prejavujte lásku a buďte plný lásky. Ste veľkým magnetom. Svoje túžby a želania priťahujete k sebe jasným zámerom, emocionálnou intenzitou a aktívnym podieľaním sa na ňom. Zároveň však aj priťahujete tie negatívne energie, ktoré si vo svojom podvedomí a vedomí pripúšťate.

Read the rest of this entry »

Tags:

 1. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
 2. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

Read the rest of this entry »

Tags:

Reakcia náčelníka kmeňa Duwašimov Seattla z roku 1854 na výzvu prezidenta Spojených štátov amerických Franklina Pierca na odkúpenie pôdy.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

„Znalosť nie je to isté, čo múdrosť. Znalosť je vedieť ako, múdrosť je urobiť to.“

„Môžeš prežiť trebárs aj celý život bez toho, aby si sa zobudil.“

„Nie je nič ušľachtilejšie, než služba ostatným.“

„Ľudia sa boja toho, čo je vovnútri. A pritom je to jediné miesto, kde nájdu všetko.“

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

 1. Kritické množstvo
  V našej civilizácii dochádza k novému duchovnému prebúdzaniu, k prebúdzaniu spôsobenému tým, že kritické množstvo jedincov prežíva svoj život ako duchovný vývoj, ako cestu, po ktorej nás vedú tajomné súvislosti, koincidencie a náhody.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

 1. Procházej klidně kolem hřmotu a shonu tohoto světa a pamatuj si jaký klid lze nalézt v tichu.
 2. Pokud je to možné abys ztratil/a svojí tvář, žij se všemi ve shodě.
 3. Svoji pravdu vyjadřuj klidně a jasně, ale vyslechni také jiné až do konce, i omezené a nevědomé – oni mají rovněž právo se vyjádřit.
 4. Svůj čas neztrácej ve společnosti lidí hlučných a agresivních – oni jsou totiž duševním týráním.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Čtyři světla, zažehnutá z velkého ústředního ohně, jsou krása, pravda, síla a láska.

 1. Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
 2. Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
 3. Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
 4. Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Newer entries »